Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Gospić kao dio skupine poslane na 21 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Ana Dasović, Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Gospić

1 privitaka

 

prikazati citirane dijelove

1 privitaka

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva. Pored
toga, Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u
poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorised use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorised use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy.

In addition, Ministry of Economy does not accept any liability for
possible damages caused by the receipt of this message and the annexes
contained in the message.

Ana Dasović, Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Gospić

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na prethodni mail, dostavljamo Registar istražnih prostora I dio

 

S poštovanjem,

 

Ana Dasović

prikazati citirane dijelove

Ana Dasović, Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Gospić

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na prethodni mail, dostavljamo Registar istražnih prostora II dio

 

S poštovanjem,

 

Ana Dasović

 

prikazati citirane dijelove

Ana Dasović, Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Gospić

2 privitaka

Poštovani,

Budući da, zbog veličine privitka, niste zaprimili naš jučerašnji e-mail,
isti Vam ponovno dostavljamo u dvije e-mail poruke.

 

S poštovanjem,

 

Ana Dasović

prikazati citirane dijelove

Ana Dasović, Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Gospić

1 privitaka

 

prikazati citirane dijelove

Za: Ana Dasović

U prilogu vaseg odgovora nalazi se PDF koji sadrzi skenirane listove iz registra koji je prethodno racunalno napisan i isprintan.

Molim vas dopunu informacija dostavljenih 26. i 27.09.:
Tražene informacije dostavite u obliku pogodnom za ponovnu uporabu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav
registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF
ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Ana Dasović, Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Gospić

3 privitaka

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljam tražene informacije.

 

S poštovanjem,

 

Ana Dasović

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org