Registar stambenih jedinica namijenjenih za stambeno zbrinjavanje

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Poštovani,
Sukladno analitičkom izvješću o praćenu provedbe Zakona o pravu na
pristup informacijama za 2016. godinu (link:
http://www.pristupinfo.hr/wp-content/upl...),
Povjerenica je preporučila objavu statističkih podataka u otvorenom
obliku za skupove podataka:

Registar stambenih jedinica namijenjenih za stambeno zbrinjavanje

Koji ovo tijelo javne vlasti obrađuje sukladno pravnoj osnovi iz Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN, br. 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15).

U vrijeme pisanja ranije navedenog analitičkog izvješća, ocjena
kvalitete objavljenih podataka bila je: nije objevljen, a objavljivost podataka: objavljiv.

Te dalje u analitičkom izvješću Povjerenice za informiranje navedeno je:
napominje se da nadležna tijela trebaju u što je moguće kraćem roku objaviti u strojno čitljivom formatu, kako bi cjelovite i ažurne evidencije imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bile javno dostupne, u obliku pogodnom za ponovnu uporabu.

S obzirom da na web stranicama još nisam pronašao navedeni skup pozdata za preuzimanje, molim vas da zaprimite ovaj Zahtjev za ponovnu uporabu
informacija, te dostavite sve javne informacije sadržane u Registru stambenih jedinica namijenjenih za stambeno zbrinjavanje u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Ujedno napominjem ako ste već objavili navedene podatke javno na
internetskim stranicama sukladno članku 10. ZPPI, ne trebate
prilagati cijele datoteke u email već javite da je objavljeno s
linkovima na objavljene datoteke.

Ukoliko nešto nije jasno, kontaktirajte me odgovorom ovdje i rado
ću pojasniti svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna adresa]

Miroslav Schlossberg

Za: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Poštovani,
Molim vas javite jeste li zaprimili email od 17.3. s predmetom "Registar stambenih jedinica namijenjenih za stambeno zbrinjavanje"?

Ujedno podsjećam na skori istek roka za odgovor nakon čega nastupa šutnja administracije te mogućnost žalbe Povjerenici za informiranje.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Službenik za informiranje, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Poštovani,

Vaš zahtjev, dostavljen 17. ožujka 2018. godine putem maila, zaprimljen je i urudžbiran sa danom 19. ožujak 2018. godine.

S poštovanjem,

Ivica Preskar
Službenik za informiranje
Kabinet državnog tajnika/Cabinet of the State Secretary
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje/
Central State Office for Reconstruction and Housing Care

CCSavska cesta 28
10 000 Zagreb, Hrvatska
1  +385 (0)1 6172 524
fax: +385 (0)1 6184 707
@ [e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove

Službenik za informiranje, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

1 privitaka

Poštovani,

U privitku maila, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), dostavljamo Vam obavijest vezano za Vaš zahtjev.

S poštovanjem,

Ivica Preskar
Službenik za informiranje
Kabinet državnog tajnika/Cabinet of the State Secretary
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje/
Central State Office for Reconstruction and Housing Care

CCSavska cesta 28
10 000 Zagreb, Hrvatska
1  +385 (0)1 6172 524
fax: +385 (0)1 6184 707
@ [e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Iz odgovora:

REPUBLIKA HRVATSKA
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED
ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
Savska cesta 28, 10 000 Zagreb

KLASA: 011-01/18-06/01
URBROJ: 510-01/04-18-02
Zagreb, 28. ožujka 2018.

Miroslav Schlossberg
Miroslav Schlossberg ppi+request-6437-
[e-mail adresa]

PREDMET:
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
-obavijest, daje se

Poštovani,
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaprimio je Vaš zahtjev za
ponovnu uporabu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija („Narodne
novine“, br. 25/13 i 85/15), u kojem ste zatražili informacije sadržane u registru stambenih
jedinica namijenjenih za stambeno zbrinjavanje sukladno pravnoj osnovi iz Zakona o
područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13,
76/14, 147/14 i 18/15) i to sve u otvorenom obliku pogodnom za ponovnu uporabu.
S obzirom na traženo, dajemo Vam slijedeću obavijest:
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je traženu
informaciju dana 9. lipnja 2017 godine, te Vas obavještavamo sukladno članku 23. stavku 1.
točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, daje informacija u strojno čitljivom obliku
i otvorenom obliku u skladu sa otvorenim standardima, objavljena na internetskoj stranici
Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Informacije o popisu raspoloživih useljivih kuća i stanova za stambeno zbrinjavanje na
područjima posebne državne skrbi po modelu davanjem u najam kuće ili stana u državnom
vlasništvu kao i popis raspoloživih oštećenih kuća za stambeno zbrinjavanje na područjima
posebne državne skrbi po modelu davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom
vlasništvu i dodjelom građevnog materijala, možete pronaći na slijedećoj adresi:
http://www.sduosz.hr/obavijesti/popis-ra...

S poštovanjem,

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org