Rezultati analiza voda vodocrpilišta grada Zagreba za 2015./2016.

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Postovani,

Molim vas povratno pošaljite u elektronskom obliku - npr. xls/xlsx, sve
rezultate ispitivanja vode koje je ovo tijelo javne vlasti (VIO)
samo provelo ili financirao od 1.1.2015. do dana zaprimanja ovog zahtjeva.

Ukoliko se dostavlja u tabličnom obliku (Excel), neka svaki ispitani uzorak
vode bude prikazan zasebno (novi redak) te navedite sve informacije
po kojima se prepoznaje kvaliteta vode a rezultati su kojima vi
raspolažete (npr. datum uzorkovanja ili datum testiranja, lokacija
uzorkovanja, te svi ispitani parametri prikazani za svaki uzorak te
misljenje laboratorija - zadovoljava ili ne zadovoljava).

Molim dostavu na ovu email adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ana Glavan, Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

7 privitaka

Poštovani,
Vezano uz Vaš zahtjev priloženo dostavljamo Tablice kvalitete vode za razdoblje siječanj 2015. - ožujak 2017. godine. Tablice kvalitete vode objavjuju se mjesečno na službenim stranicama našeg Društva, www.vio.hr.

S poštovanjem,
Ana Glavan
Službenik za informiranje
 
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 6163 126
Fax: +385 1 6163 346
3Mail: [VIO e-mail za zahtjeve]
www.vio.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org