Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao VIO

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Poštovani, Vezano uz Vaš zahtjev priloženo dostavljamo Tablice kvalitete vode za razdoblje siječanj 2015. - ožujak 2017. godine. Tablice kvalitete vode...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?