Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao VIO

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

3 zahtjeva
Poštovani, pismeni prigovori mogu se uputiti poštanskim putem na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. p.p. 896 10001 Zagreb Telefaksom na broj: 01/...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Poštovani, Vezano uz Vaš zahtjev priloženo dostavljamo Tablice kvalitete vode za razdoblje siječanj 2015. - ožujak 2017. godine. Tablice kvalitete vode...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?