Rezultati DPMR monitoringa u 2017

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, iz tijela Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb trebali su odgovoriti brzo i do (detalji)

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Postovani,
Ljubazno vas molim dostavu izvješća, podataka i nalaza
(sakupljanje, obradu i analizu podataka koji su potrebni za
procjenu načina i učinka monitoringa propisanog odredbama Poglavlja
II. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u
živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla, NN 79/08
i 51/13 - dalje Pravilnik), uključujući i rezultate drugih
provedenih studija, sukladno clanku 4(d) Pravilnika.

Trazene podatke molim dostaviti elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomicniji nacin odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna poštanska adresa - cenzurirana]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Državni program monitoringa rezidua (DPMR) je godišnji službeni plan monitoringa rezidua propisan Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla („Narodne Novine“, br. 79/08 i 51/13).
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx...

Pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ljubazno cas molim da javite kada zaprimite email.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Željana Ivanuš
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
mail je zaprimljen.
S poštovanjem,
Željana Ivanuš

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7489075*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/30

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 14. svibnja 2018.

Miroslav Schlossberg

Karlovačka cesta 119c
10 000 Zagreb
e-mail: [ZPPI #6475 email]

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama, Miroslav Schlossberg |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
|-------------+----------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani gospodine Schlossberg,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći rezultate DPMR monitoringa u 2017.,
sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1.
točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13., 85/15.), u nastavku dajemo odgovore:

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine uzeto je za potrebe Državnog
programa monitoringa rezidua (DPMR) ukupno 2.616 uzoraka od životinja i
njihovih proizvoda.

Od toga je analizirano 762 uzorka goveda, 564 uzorka svinja, 312 uzoraka
peradi, 55 uzoraka goveda i ovaca, 8 uzoraka konja, 9 uzoraka kunića, 34
uzorka divljači, 165 uzoraka morske i slatkovodne ribe, 247 uzoraka jaja
(kokošjih i prepeličjih), 367 uzoraka kravljeg, kozjeg, ovčjeg i magarećeg
mlijeka te 93 uzorka meda.

Od 2.616 uzoraka tijekom 2017. godine nesukladni nalazi su nađeni kod
sljedećih uzoraka:

o 5 nalaza bilo je pozitivno na grupu B1 antimikrobne tvari što je 0,2%
od svih uzetih uzoraka. Nesukladni nalazi na antibiotike nađeni su
kod  3 uzorka mišića goveda, jednom uzorku mišića kokoši i jednom
uzorku kravljeg mlijeka
o 1 nalaz kravljeg mlijeka bio je nesukladan na antiparazitike (0,4% od
svih uzetih uzoraka).

 

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

Željana Ivanuš

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: pristupinfo

Postovani,
Hvala vam na odgovoru. Koristim priliku da dostavim zahtjev za
dopunu informacija.

U vasem odgovoru od 14.5.2018. poslali ste kratki sazetak i
statistiku uzorkovanja.

U zahtjevu od 4.5.2018 su trazena "izvješća, podaci, nalazi
...uključujući i rezultate drugih
provedenih studija" a koji se sukladno clanku 4(2d) dostavlja
Europskoj komisiji do 31.3.2018 (za 2017):

Članak 4.
2) Nadležno tijelo je odgovorno za:
(d) dostavu izvješća, podataka i nalaza navedenih u točki (c) ovoga
članka, uključujući i rezultate drugih provedenih studija Europskoj
komisiji, najkasnije do 31. ožujka svake godine.

Sukladno tome, molim vas dostavu tih materijala koje ste dostavili
Europskoj komisiji, u elektronskom obliku na ovu email adresu.

Ispricavam se ako moj prvi zahtjev nije bilo dovoljno dobro
napisan. Ukoliko imate pitanja vezana uz zahtjev, stojim na
raspolaganju.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: