Rezultati ispitivanje vode za Zagreb 2015

Pisani zahtjev podnositelja Sonja Radočaj za Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Zahtjev je odbijen od strane Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Od: Sonja Radočaj

Za: Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas povratno pošaljite u elektronskom obliku (xls) sve
rezultate ispitivanja vode koje ste obavljali od 1.1.2015. do dana
zaprimanja ovog zahtjeva za područje grada Zagreba. Prikažite svaki
rezultat zasebno (novi redak) te navedite sve informacije po kojima
se prepoznaje kvaliteta vode a rezultati su kojima vi raspolažete s
datumom testiranja (ili uzimanja uzorka) te lokacija uzorkovanja.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Virginia Ferenčina
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Poštovani, odsutna sam do 28. kolovoza 2015. pa lijepo molim da za sve
informacije kontaktirate kolegu Miljenka Grbića na brojeve telefona
01/4696 344, 4696 319 ili emailom na adresu [1][email protected] 

Napomena:

Ova elektronička poruka, uključujući dokumentaciju u privitku, je
povjerljiva i namijenjena samo naznačenom primatelju(ima). Ukoliko Vi
niste osoba kojoj je ova poruka namijenjena, molimo Vas da o tome
obavijestite pošiljaoca, a potom je trajno uklonite iz Vašeg sustava.
Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci, ne predstavljaju nužno
stavove Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". S
obzirom da komunikacija Internetom nije zaštićena, Nastavni zavod za javno
zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" ne preuzima odgovornost u slučaju
pogrešaka pri slanju ili pri prijenosu informacija.

Disclaimer:

This e-mail and all attached files are confidental and intented solely for
individuals or entities mentioned as the recipient(s). If you are not
intended recipient(s) of this message, please inform its sender and
destroy it permanently from your system. Please note that any views or
opinions presented in this message are solely those of the author and do
not necessarly represent the views and opinions of Andrija Stampar
Teaching Institute of Public Health.Considering that Internet
communication is not secure, Andrija Stampar Teaching Institute of Public
Health does not accept liability for any errors as a result of the
transmission.

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Miljenko Grbić
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Poštovana,

Hvala Vam na upitu. Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" obavlja veliku količinu ispitivanja i posjeduje opsežnu dokumentaciju pa Vas molim da specificirate za koju vrstu voda trebate rezultate - pitku vodu, vodu za kupanje, otpadne vode...

Napominjem da za sva ispitivanja voda u gradu Zagrebu trebamo odobrenje od Grada pa će dostava informacija potrajati.

Lijepi pozdrav

Miljenko Grbić
Odjel za odnose s javnošću

Tel: +385 1 4696 319
Gsm: +385 91 4678 094
email: [email address]

Mirogojska cesta 16
HR-10000 Zagreb
www.stampar.hr

„Prije nego odlučite ispisati ovu poruku, razmislite o zaštiti okoliša.“

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sonja Tolić
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Poštovana,

što se tiče Vašeg upita za dostavom rezultata ispitivanja voda na području grada Zagreba, molim da se obratite Gradskom uredu za zdravstvo, Odjelu za zdravstvenu ekologiju, Šubićeva 38 jer je navedeni ured naručitelj analiza te raspolaže traženim informacijama. Bez suglasnosti naručitelja, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. A. Štampar" nije u mogućnosti prosljeđivati rezultate ispitivanja voda.

Lijepi pozdrav,
Sonja Tolić

dr.sc. Sonja Tolić, dipl.ing.kemije
Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda

Tel: +385 1 4696 213
Gsm: +385 91 4696 165
Fax: +385 1 4678 018
email: [email address]

Mirogojska cesta 16
HR-10000 Zagreb
www.stampar.hr

„Prije nego odlučite ispisati ovu poruku, razmislite o zaštiti okoliša.“

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

U nastavku se nalazi dopuna mojeg prethodnog zahtjeva za pristup
informacijama.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas povratno pošaljite u elektronskom obliku (xls) sve
rezultate ispitivanja vode koje ste obavljali od 1.1.2015. do dana
zaprimanja ovog zahtjeva za područje grada Zagreba. Prikažite svaki
rezultat zasebno (novi redak) te navedite sve informacije po kojima
se prepoznaje kvaliteta vode a rezultati su kojima vi raspolažete s
datumom testiranja (ili uzimanja uzorka) te lokacija uzorkovanja.
Pri tome, molim Vas da dostavite rezultate ispitivanja za slijedeće
vode:
1. pitka voda
2. voda za kupanje
3. otpadne vode

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl.
21, st. 1 ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima
saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a
najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti
zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Također Vas želim podsjetiti da sukladno ZPPI-ju možete
obavijestiti podnositelja o produženju roka za dodatnih 15 dana u
slučaju procjene o potrebi produženja roka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti
je dužno odgovoriti na zahtjev za pristup informacijama u roku od
15 dana od dana podnošenja zahtjeva te Vas ovim putem ponovno molim
da pošaljete slijedeće informacije:

Molim vas povratno pošaljite u elektronskom obliku (xls) sve
rezultate ispitivanja vode koje ste obavljali od 1.1.2015. do dana
zaprimanja ovog zahtjeva za područje grada Zagreba. Prikažite svaki
rezultat zasebno (novi redak) te navedite sve informacije po kojima
se prepoznaje kvaliteta vode a rezultati su kojima vi raspolažete s
datumom testiranja (ili uzimanja uzorka) te lokacija uzorkovanja.
Pri tome, molim Vas da dostavite rezultate ispitivanja za slijedeće
vode:
1. pitka voda
2. voda za kupanje
3. otpadne vode

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl.
21, st. 1 ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima
saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a
najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti
zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva
korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/rezul...

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: info
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar


Attachment image001.png
24K Download


Poštovana gospođo Radočaj,

 

ovim putem lijepo molimo nadopunu Vašeg pisanog zahtjeva sukladno članku
8. Stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, na način da nam
dostavite podatke „koji su važni za prepoznavanje tražene informacije:
ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno
naziv pravne osobe i njezino sjedište“.

 

Lijep pozdrav,

Virginia Ferenčina, dipl. nov.

 

Odjel za odnose s javnošću
Služba za potporu
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Mirogojska c. 16, HR-10000 Zagreb
Tel.: 01 46 96 344, 46 96 319; Fax: 01 46 78 017
e-mail: [1][email address]

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Za: Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'
Sjedište: Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama,
adresa je moja elektronska adresa putem koje ste zaprimili moj
zahtjev. Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih
informacija sukladno tumačenju zakona kako navodi Povjerenik za
informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu
adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato i to samo kada
rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev.
Ipak, u nastavku Vam šaljem svoju fizičku adresu, no želim da mi se
odgovor pošalje elektroničkim putem na isti način kao što sam
podnjela zahtjev.
Ime i prezime podnositelja zahtjeva: Sonja Radočaj
Adresa podnositelja zahtjeva: [osobni podaci uklonjeni]

S poštovanjem,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: info
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar


Attachment image001.png
24K Download

Attachment Lokalni vodovodi monitoring 2010.2015..doc
41K Download View as HTML

Attachment Javna vodoopskrba monitoring 2010.2015..doc
39K Download View as HTML


Poštovana gospođo Radočaj,

 

temeljem Vašeg upita sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u
prilogu Vam dostavljamo podatke vezano uz ispitivanja vode za piće u gradu
Zagrebu za razdoblje od 2010. do 2015. godine naručitelja i vlasnika istih
-  Gradskog ureda za zdravstvo, Odjela za zdravstvenu ekologiju.

 

Vezano uz Vaš upit o podacima i rezultatima analiza vode za kupanje,
obavještavamo Vas kako se isti redovito objavljuju i dostupni su na
internetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija
Štampar“ [1]www.stampar.hr  i Grada Zagreba [2]www.zagreb.hr. 

 

Također, vezano uz Vaš upit o rezultatima ispitivanja otpadnih voda,
obavještavamo Vas kako se sukladno članku 15 stavku 2 Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) radi o informacijama
klasificiranim kao poslovna tajna u vlasništvu privatnih naručitelja,
stoga navedeno nismo u mogućnosti ustupiti.

 

S poštovanjem,

Virginia Ferenčina, dipl. nov.

 

Odjel za odnose s javnošću
Služba za potporu
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Mirogojska c. 16, HR-10000 Zagreb
Tel.: 01 46 96 344, 46 96 319; Fax: 01 46 78 017
e-mail: [3][email address]

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

Zahvaljujem na poslanim podacima. Međutim, rezultati ne odgovaraju
onome što je traženo. Možete li, molim Vas,
dopuniti informacije tako da u elektronskom obliku (npr. xls)
pošaljete sve rezultate ispitivanja vode od 1.1.2015 do dana
zaprimanja ovog zahtjeva za područje grada Zagreba. Pri tome, molim
Vas da prikažete svaki rezultat zasebno (u novom redu), navedite
sve informacije po kojima se prepoznaje kvaliteta vode, a rezultati
su kojima vi raspolažete te navedite datum testiranja (ili uzimanja
uzorka) i lokaciju uzorkovanja.

Vaš odgovor je sadržavao ukupan broj uzoraka po godini, sukladni po
pravilniku (broj i postotak) i nesukladni po pravilniku (broj i
postotak).

Temeljem navedenog Vaš odgovor ne sadrži tražene informacije te Vas
molim da nadopunite Vaš odgovor s traženim informacijama u roku i
sukladno ZPPI-ju.

S poštovanjem,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: info
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar


Attachment image001.png
24K Download


Poštovana gđo Radočaj,

 

ovim putem Vas obavještavamo kako, sukladno Vašem traženju, nismo u
mogućnosti dostaviti nadopunu ranije dostavljenih informacija. Naime, za
traženu nadopunu nismo zaprimili suglasnost vlasnika i naručitelja analiza
Gradskog ureda za zdravstvo. Također Vas obavještavamo da bi u konkretnom
slučaju postupak udovoljavanja Vašim traženjima zahtijevao znatan utrošak
materijalnih sredstava.

 

S poštovanjem,

Virginia Ferenčina, dipl. nov.

 

Odjel za odnose s javnošću
Služba za potporu
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Mirogojska c. 16, HR-10000 Zagreb
Tel.: 01 46 96 344, 46 96 319; Fax: 01 46 78 017
e-mail: [1][email address]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar može: