Sankcije za jedinice lokalne i regionalne samouprave koje objave proračune na razini detaljnijoj od 3. razine

Goran Matić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovano Ministarstvo financija,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1) Postoje li sankcije koje snose jedinice lokalne i regionalne samouprave ukoliko uz proračune na zakonom propisanoj 3. razini, svoje proračune objave i na transparentnijim razinama, odnosno 4. ili 5. razini?

2) Ukoliko postoje, koje su to sankcije, i kojim su dokumentom propisane?

S poštovanjem,

Goran Matić
Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun"

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA
KLASA: 032-01/15-01/07
URBROJ: 513-03-05-16-2
Zagreb, 29. siječnnja 2016.

Zelena Istra
Goran Matić, koordinator projekta
"Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun"
e-mail: [ZPPI #988 email]

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
- odgovor, daje se

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je elektroničkom poštom dana 18. siječnja 2016. godine zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili sljedeće informacije:

1) Postoje li sankcije koje snose jedinice lokalne i regionalne samouprave ukoliko uz proračune na zakonom propisanoj 3. razini, svoje proračune objave i na transparentnijim razinama, odnosno 4. ili 5. razini?

2) Ukoliko postoje, koje su to sankcije, i kojim su dokumentom propisane?

U nastavku dajemo odgovor:

Odredbama članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15, dalje u tekstu: Zakon), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine.

Člankom 95. stavkom 1. Zakona propisana je odgovornost čelnika jedinice za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Čelnik je odgovoran i za planiranje i izvršavanje svoga dijela proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun te preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Člankom 125. Zakona o proračunu propisane su novčane kazne za odgovornu osobu proračuna i proračunskog korisnika ako, između ostaloga, ne postupa sukladno odgovornostima utvrđenima u članku 95. stavku 1. Zakona.

S poštovanjem,

Marina Mikulić Boss,
službenik za informiranje
Ministarstva financija
________________________________________
Šalje: Goran Matić [[ZPPI #988 email]]
Poslano: 18. siječanj 2016. 11:56
Prima: Informiranje
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Sankcije za jedinice lokalne i regionalne samouprave koje objave proračune na razini detaljnijoj od 3. razine

Poštovano Ministarstvo financija,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1) Postoje li sankcije koje snose jedinice lokalne i regionalne samouprave ukoliko uz proračune na zakonom propisanoj 3. razini, svoje proračune objave i na transparentnijim razinama, odnosno 4. ili 5. razini?

2) Ukoliko postoje, koje su to sankcije, i kojim su dokumentom propisane?

S poštovanjem,

Goran Matić
Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun"

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

Je li [Ministarstvo financija e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org