Statistički prikaz kaznenih dijela protiv okoliša za PU Krapinsko-zagorsku

Daniela Ikić Vincek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Daniela Ikić Vincek

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

vezana uz statistički prikaz udjela kaznenih djela protiv okoliša,
na području policijske uprave Krapinsko-zagorske, za godinu
2014., 2015. i 2016. Molim Vas odgovor koji će obuhvatiti
prijavljena i razriješena kaznena djela uz koeficijent
razriješenosti, udio u ukupnim kaznenim djelima i materijalnu
štetu.
Također Vas molim za podatke rasprostranjenosti kaznenih djela
protiv okoliša po policijskim postajama u Krapinsko-zagorskoj
upravi, te za kazneno djelo iz.čl. 205 Kaznenog zakona podatke o
prijavljenom +-%/razriješenom +-% / naknadno otkrivenom djelu i
poznatom / nepoznatom / zatečenom počinitelju.

S poštovanjem,

Daniela Ikić Vincek

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    OutlookEmoji 1488369328612 PastedImage.png

    6K Download

Poštovana,  
ova Služba je 1. lipnja 2017. godine zaprimila Vaš zahtjev za pristup
informacijama. S obzirom da je zahtjev nepotpun u smislu čl. 18. st. 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i
85/2015), odnosno nedostaje adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
pozivamo Vas da u skladu s čl. 20. st. 2. istog Zakona u roku od pet dana
od dana zaprimanja ove obavijesti, ispravite zahtjev, odnosno navedete
svoju adresu. Dostavom adrese, ista se evidentira, a kako bi zahtjev bio
potpun u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, ali radi zaštite
Vaše privatnosti ne navodi se u odgovoru na zahtjev.

 Napominjemo da ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na
odgovarajući način, tijelo javne vlasti odbaciti će zahtjev rješenjem.

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova

Kabinet ministra

Služba za odnose s javnošću

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

[2]www.mup.hr

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [3][e-mail adresa]

Ministry of the Interior
Minister's Office
Public Relations Department
Ulica grada Vukovara 33
Zagreb 10000, Croatia
[4]www.mup.hr
Phone: +385 1 61 22 353
Fax:      +385 1 61 22 771
E-mail: [5][e-mail adresa]

References

Visible links
2. http://www.mup.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.mup.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]

Daniela Ikić Vincek

Za: Pitanja MUP

Poštovani,
željela bih dostavu informacije elektroničkom poštom, koja predstavlja adresu za odgovor.
S poštovanjem,

Daniela Ikić Vincek

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne preporučamo slanje kućne adresu putem ovog javnog portala jer ne možemo jamčiti da automatizirani roboti pretraživača (bot) neće pokupiti vašu kućnu adresu.

Savjetujemo vam da odgovorite MUP-u u smislu:

"Na Vaš zahtjev dostavljam u nastavku svoju kućnu adresu: __________________ (ulica i kućni broj, mjesto). Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem (na adresu @imamopravoznati.org) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Kada pošaljete odgovor MUP-u, odmah javite administratorima tako da kliknete na tipku Prijavite ovaj zahtjev i s popisa izaberite vrstu Ostalo a pod Opis navedite da se radi o uklanjanju vaše kućne adrese i administratori portala će cenzurirati vašu kućnu adresu u zahtjevu.

Sukladno Zakonu, ako ne naznačite na koji način želite primiti tražene informacije, tijelo javne vlasti dostavit će informaciju na isti način na koji ste podnijeli zahtjev odnosno na drugi ekonomičniji način (koji stvara manje troškova, a ostvaruje svrhu). Smatramo da slanje papirnih kopija poštanskim putem ne stvara manje troškova te uvijek inzistirajte odgovor digitalno pa čak i ako u tijelu trebaju skenirati dokumente koje ste ih tražili.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. adresa za odgovor (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om - ako se tijelo ogluši i dalje ne dostavi elektornskim putem, tada tijelo ne primjenjuje zakonske propise i možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje.

Daniela Ikić Vincek

Za: Pitanja MUP
Poštivani,
Na Vaš zahtjev dostavljam u nastavku svoju kućnu adresu: [osobni podaci uklonjeni]. Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem (na adresu @imamopravoznati.org) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Daniela Ikić Vincek

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovana,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
dopis.

 

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova

Kabinet ministra

Služba za odnose s javnošću

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

[2]www.mup.hr

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [3][e-mail adresa]

Ministry of the Interior
Minister's Office
Public Relations Department
Ulica grada Vukovara 33
Zagreb 10000, Croatia
[4]www.mup.hr
Phone: +385 1 61 22 353
Fax:      +385 1 61 22 771
E-mail: [5][e-mail adresa]

References

Visible links
2. http://www.mup.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.mup.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

3 privitaka

Poštovana gospođo Ikić Vincek,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
odgovor. 

  

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova

Kabinet ministra

Služba za odnose s javnošću

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

[2]www.mup.hr

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [3][e-mail adresa]

Ministry of the Interior
Minister's Office
Public Relations Department
Ulica grada Vukovara 33
Zagreb 10000, Croatia
[4]www.mup.hr
Phone: +385 1 61 22 353
Fax:      +385 1 61 22 771
E-mail: [5][e-mail adresa]

References

Visible links
2. http://www.mup.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.mup.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org