Stručnog povjerenstvo za retenciju Miletinac

Pisani zahtjev podnositelja Darko Podravec za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Darko Podravec

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na
pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji
definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) tražim da sljedeće informacije dostavite
putem maila:

Sastav stručnog povjerenstvo od 12 članova i iznos naknada za rad u
postupku procjene utjecaja na okoliš i ocjenu prihvatljivosti
zahvata za ekološku mrežu prirodu za retenciju Miletinac, od prve
Sjednice koja je održana 10. veljače 2016. godine., te pripadajuće
zapisnike, a sve prema zahtjevu Hrvatskih Voda podnesenog
Ministarstvu zaštite okoliša i prirode 24. studenog 2015. godine.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Spojite s ovim

Od: Ivan Golub
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment image001.png
3K Download

Attachment Podravec informacija daje se 161.pdf
78K Download View as HTML

Attachment Odluka o imenovanju SSP Miletinac.pdf
900K Download View as HTML

Attachment Odluka o visini tro kova.pdf
48K Download View as HTML

Attachment zapisnik 1.sjednica retencija Miletinac.pdf
10.4M Download View as HTML


Poštovani,

 

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama od 27. prosinca 2018.
godine, ovim putem u privitku dostavljamo obavijest i traženu informaciju.

 

Lijep pozdrav,

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.hr

 

References

Visible links
2. http://www.mzoe.hr/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: