Talij u dolini opcine pican ( lug pićanski ) u Istri

Pisani zahtjev podnositelja Patrik Juricic za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb.

Od: Patrik Juricic

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Zamoljavam vas za informacije o razini Talija u dolini opcine pican
tj mjerena u zajcima i cambarelicima za godine 2012, 2013
,2014,2015,2016.
Naime pregledom nekih domkumenata vidim da talij se povecava u
opcini pican ali podatke za doticne godine ne mogu nac a na pisana
pisma nema mi odgovora

S poštovanjem, Patrik Juricic

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Od: Pristup Informacijama


Attachment Rje enje o odbacivanju zahtjeva Patrik Jur i.pdf
539K Download View as HTML


Poštovani,
u privitku Vam dostavljamo rješenje prema Vašem Zahtjevu za pristup informacijama od 10. veljače 2017.
Srdačan pozdrav,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Nives Tomljenović
Viši stručni savjetnik
Službenica za informiranje
Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
Radnička 80
10 000 Zagreb
phone:     +385 1 3717 255
fax:          +385 1  3717 181
e-mail:   [MZOIP e-mail za zahtjeve]; [e-mail adresa]
www.mzoip.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Patrik Juricic

Za: Pristup Informacijama

iz ovog clanka je vidljivo da ministarstvo posjeduje podatke o
taliju i da je ušpoznato sa podacima da je 2010 i 2009 bilo
prekoracenje ( drugi clanak) clanak odispod pokazuje da je
ministarstvo upoznato o prekoracenju talija i kao takvo vjerovatno
ima podatke za doticne godine
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode krajem rujna dalo je
izvješće o javnoj raspravi provedenoj u postupku utvrđivanja
objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za
proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic, a koja je provedena od
7. prosinca prošle do 7. siječnja ove godine, te ponovljena u
razdoblju od 11. do 25. veljače. Izvješće je ministarstvo dostavilo
Istarskoj županiji. Primjedbe na objedinjene uvjete zaštite
podnijeli su građani Pićna, Potpićna i Kršana, kao i ekološke
udruge s ovih prostora, Upravni odjel za održivi razvoj.
Ministarstvo je tako prihvatilo neke primjedbe, između ostalog i
onu o opravdanoj ugradnji u uvjete rješenja dijelova zahtjeva o
usklađivanju graničnih vrijednosti emisija postrojenja s novim
Referentnim dokumentom najboljih raspoloživih tehnika iz 2011.
godine i za koje je dan rok uskađenja do ožujka 2016. godine. Radi
se konkretno o smanjen ju graničnih vrijednosti za sumporovodik,
praškaste tvari, formaldehid, amonijak, fenole, hlapive organske
spojeve i amine. U izvješću se kaže i da primjedbe koje se tiču
onečišćenja teškim metalima, osobito talijem, nisu osnovane jer ih
se ne može povezati s radom Rockwoola ili su pak njihove količine i
koncentracije zanemarive. Nije prihvaćen ni zahtjev za povišenjem
dimnjaka, jer je Rockwool dobio dozvolu za puštanje u rad uz uvjet
mjere zaštite koje moraju osigurati da u okolišu tvornice ne dođe
do pogršanja postojeće, prve kategorije kvalitete zraka. Sva
dosadašnja mjerenja, kaže se u izvješću Ministarstva zaštite
okoliša i prirode, na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka
pokazuju da je zrak I. Kvalitete te zahtjevi za povišenjem dimnjaka
nisu osnovani.

S poštovanjem,

Patrik Juricic

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama

Poštovani,
iz Vaše predstavke nije vidljivo o kojem se članku te Vas ljubazno molimo da nam dostavite original članka na koji se pozivate kako bi mogli provjeriti navode.
Hvala.
Srdačan pozdrav,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Nives Tomljenović
Viši stručni savjetnik
Službenica za informiranje
Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
Radnička 80
10 000 Zagreb
phone:     +385 1 3717 255
fax:          +385 1  3717 181
e-mail:   [MZOIP e-mail za zahtjeve]; [e-mail adresa]
www.mzoip.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Mozda se radi o ovom clanku:
http://www.glasistre.hr/vijesti/arhiva/3...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: