Točnost i kašnjenje ZET prijevoza

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding

Zahtjev je odbijen od strane Zagrebački holding.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding, podružnica ZET

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

- informacija o točnosti odnosno kašnjenju autobusnih i tramvajskih
linija u gradu Zagrebu za posljednjih 10 godina

Napominjem da kao građanin ne znam kakvim podacima raspolažete i
pouzdam se u vašu stručnost da ukoliko raspolažete ovakvim
informacijama u zapisanom obliku da iste i dostavite u elektronskom
obliku odgovorom na ovu adresu.

To moze biti (ali ne iskljucuje i ostale oblike) npr izvjestaji
koje podbosite prema Gradu Zagrebu ili interna statistika kojom
raspolaze ZET jer je upravljanje javnim gradskim prometom njihova
primarna djelatbost.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 12.4.2016. zahtjev je poslan tijelu javne vlasti postanskim putem s povratnicom.
Dana 13.4.2016. zahtjev je preuzet (zahtjev je zaprimljen u tijelu javne vlasti). Odgovor se ocekuje elektronskim putem.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje kojim Zagrebacki holding d.o.o. odbacuje zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

U obrazlozenju Dinka Pancic u bitnome navodi da Zagrebacki holding d.o.o. ne posjeduje trazenu informaciju te nema saznanja gdje se trazena informacija nalazi jer ZET raspolaze sustavom koji osigurava trenutne podatke o stanju u prometu, odnosno odstupanju od voznog reda te ne raspolaze modulom koji takve zapise trajno pohranjuje i na temelju istih izraduje analizu.

Klasa ZGH-04-16-29
Urbroj 01-10-03/4-16-01
Zagreb, 9. svibnja 2016.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagrebački holding može: