Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding, podružnica ZET

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- informacija o točnosti odnosno kašnjenju autobusnih i tramvajskih linija u gradu Zagrebu za posljednjih 10 godina

Napominjem da kao građanin ne znam kakvim podacima raspolažete i pouzdam se u vašu stručnost da ukoliko raspolažete ovakvim informacijama u zapisanom obliku da iste i dostavite u elektronskom obliku odgovorom na ovu adresu.

To moze biti (ali ne iskljucuje i ostale oblike) npr izvjestaji koje podbosite prema Gradu Zagrebu ili interna statistika kojom raspolaze ZET jer je upravljanje javnim gradskim prometom njihova primarna djelatbost.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio pribilješku ()

Dana 12.4.2016. zahtjev je poslan tijelu javne vlasti postanskim putem s povratnicom.
Dana 13.4.2016. zahtjev je preuzet (zahtjev je zaprimljen u tijelu javne vlasti). Odgovor se ocekuje elektronskim putem.

Miroslav Schlossberg je ostavio pribilješku ()

Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje kojim Zagrebacki holding d.o.o. odbacuje zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

U obrazlozenju Dinka Pancic u bitnome navodi da Zagrebacki holding d.o.o. ne posjeduje trazenu informaciju te nema saznanja gdje se trazena informacija nalazi jer ZET raspolaze sustavom koji osigurava trenutne podatke o stanju u prometu, odnosno odstupanju od voznog reda te ne raspolaze modulom koji takve zapise trajno pohranjuje i na temelju istih izraduje analizu.

Klasa ZGH-04-16-29
Urbroj 01-10-03/4-16-01
Zagreb, 9. svibnja 2016.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org