Trošak hrane i pića za vrijeme sastanaka i sjednica u 2015

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Velika Gorica

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Velika Gorica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

- informacija o trosku kupovine ili nabave hrane, keksa i pica koji
se posluzuju / konzumiraju za vrijeme sastanaka ili sjednica u
Gradu Velika Gorica za 2015. godinu

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 12.4.2016. zahtjev je dostavljen postanskim putem s povratnicom.
Dana 13.4.2016. zahtjev je preuzeo/la oponumocenik (zahtjev je zaprimljen u tijelu javne vlasti). Odgovor se ocekuje elektronskim putem odnosno kako je poslan izvorni zahtjev.

Link to this

Od: Maja Galac Lukenda
Grad Velika Gorica

Poštovani gosp. Schlossberg,

Udovaljajući Vašem zahtjevu za informaciju o trošku kupovine ili nabave
hrane, keksa i pića koji se poslužuju/konzumiraju za vrijeme sastanaka ili
sjednica u Gradu Velika Gorica za 2015. godinu, a sukladno Zakonu o pravu
na pristup informacijama dostavljam Vam tražene informacije.

Upravni odjel za financije Grada Velike Gorice dostavio  je podatak o
trošku reprezentacije (nabave hrane i pića koji se konzumiraju/poslužuju
za vrijeme sastanaka ili sjednica) za 2015. godinu koji  iznosi 72.921,99
kuna.

 

KLASA: 008-01/16-01/16

URBROJ: 238-31-02/533-2016-4

Velika Gorica, 20.04.2016. godine

 

S poštovanjem,

 

 

 

Maja Galac Lukenda, mag. iur.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

 

GRAD VELIKA GORICA

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Odsjek pravnih poslova i upravljanja gradskom imovinom

Trg kralja Tomislava 34

10410 VELIKA GORICA

Tel: 01/6269-927

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Velika Gorica može: