Troškovi kartica i bruto plaće u DAB-u

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Ljubazno vas molim dostavu sljedećih informacija elektronskim putem
na ovu adresu:

1) bruto iznos (bruto 2, ukupan trošak na proračun) posljednje
isplaćene plaće direktoru/ici odnosno osobi na trenutno najvišoj
rukovodećoj poziciji u Agenciji

2) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje koriste ili su
koristili službenici Agencije za plaćanje robe ili usluga za
razdoblje od početka 2015 do posljednje zaprimljenog računa

3) koje službena vozila koriste službenici Agencije (marka, model,
snaga motora, vrsta goriva, posljednji broj prijeđenih kilometara
na odometru vozila npr. posljednje zabilježeni na putnom nalogu ili
tablici loko vožnje, te vrsta kupovine vozila npr. leasing,
jednokratno, kredit te godina nabavke vozila)

4) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje su koristili službenici
Agencije za razdoblje od početka 2011 do kraja 2013

Molim da odgovorite na najekonomičniji način odnosno elektronskim
putem na ovu adresu

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]
(poštansku adresu ne koristiti za odgovor)

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Postovani,

S obzirom na skori istek roka za odgovor, molim vas za pozurivanje
ovog predmeta.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 7. lipnja 2017. DAB je preuzeo zahtjev poslan dodatno i postanskim putem, dokaz: povratnica.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

U Zagrebu 6. srpnja 2017.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

TIJELO: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Jurišićeva 1/II
10 000 Zagreb

Ž A L B A

radi šutnje tijela javne vlasti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Prilozi:

Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za pravo na pristup informacija od 18. svibnja 2017., poslan elektroničkim putem
Preslik povratnice istog zahtjeva poslanog poštanskim putem uslijed izostanka potvrde o zaprimanju elektroničkog zahtjeva, povratnica zaprimljena 7. lipnja 2017. u tijelu javne vlasti

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 18. svibnja 2017. godine podnio uredan zahtjev za pravo na pristup informacijama (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija u elektronskom obliku 1) bruto iznos (bruto 2, ukupan trošak na proračun) posljednje isplaćene plaće direktoru/ici odnosno osobi na trenutno najvišoj rukovodećoj poziciji u Agenciji; 2) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje koriste ili su koristili službenici Agencije za plaćanje robe ili usluga za razdoblje od početka 2015 do posljednje zaprimljenog računa; 3) koje službena vozila koriste službenici Agencije (marka, model, snaga motora, vrsta goriva, posljednji broj prijeđenih kilometara na odometru vozila npr. Posljednje zabilježeni na putnom nalogu ili tablici loko vožnje, te vrsta kupovine vozila npr. Leasing, jednokratno, kredit te godina nabavke vozila); 4) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje su koristili službenici Agencije za razdoblje od početka 2011 do kraja 2013.

Zahtjev je također dostupan i na linku http://imamopravoznati.org/request/trosk...

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup informacijama od 18. svibnja 2017.

II. U izostanku potvrde o primitku zahtjeva dostavljenog elektroničkom poštom, žalitelj je dostavio isti zahtjev poštanskim putem.

Dana 7. lipnja 2017. zahtjev je preuzet od strane tijela javne vlasti.

D o k a z : preslik povratnice s danom preuzimanja 7. lipnja 2017.

III. Žalitelj napominje da ga tijelo nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na ponovnu uporabu informacijama, sukladno članku 29. Zakona o pravu na pristup informacijama.

IV. U zakonskom roku i to u roku 15 dana nakon isteka roka za odgovor računajući od dana povratnice, žalitelj dostavlja ovu žalbu radi šutnje administracije.

V. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 15. i članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

Žalba se uvažava.
Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu propisima Zakona.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg


Attachment DAB dopis Redacted.pdf
1.3M Download View as HTML


DAB je dostavio odgovor postanskim putem.

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Zagreb

Molim dopunu odnosno ispravak informacija ranije dostavljenih
postanskim putem u obliku dopisa.

Provjerio sam na vasem webu te tamo nedostaju informacije koje sam
trazio, stoga vas molim dostavu sljedećih informacija elektronskim
putem na ovu adresu:

1) bruto iznos (bruto 2, ukupan trošak na proračun) posljednje
isplaćene plaće direktoru/ici odnosno osobi na trenutno najvišoj
rukovodećoj poziciji u Agenciji

2) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje koriste ili su
koristili službenici Agencije za plaćanje robe ili usluga za
razdoblje od početka 2015 do posljednje zaprimljenog računa

3) koje službena vozila koriste službenici Agencije (marka, model,
snaga motora, vrsta goriva, posljednji broj prijeđenih kilometara
na odometru vozila npr. posljednje zabilježeni na putnom nalogu ili
tablici loko vožnje, te vrsta kupovine vozila npr. leasing,
jednokratno, kredit te godina nabavke vozila)

4) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje su koristili službenici
Agencije za razdoblje od početka 2011 do kraja 2013

Molim da odgovorite na najekonomičniji način odnosno elektronskim
putem na ovu adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb može: