Troškovi kartica i bruto plaće u DAB-u

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Ljubazno vas molim dostavu sljedećih informacija elektronskim putem
na ovu adresu:

1) bruto iznos (bruto 2, ukupan trošak na proračun) posljednje
isplaćene plaće direktoru/ici odnosno osobi na trenutno najvišoj
rukovodećoj poziciji u Agenciji

2) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje koriste ili su
koristili službenici Agencije za plaćanje robe ili usluga za
razdoblje od početka 2015 do posljednje zaprimljenog računa

3) koje službena vozila koriste službenici Agencije (marka, model,
snaga motora, vrsta goriva, posljednji broj prijeđenih kilometara
na odometru vozila npr. posljednje zabilježeni na putnom nalogu ili
tablici loko vožnje, te vrsta kupovine vozila npr. leasing,
jednokratno, kredit te godina nabavke vozila)

4) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje su koristili službenici
Agencije za razdoblje od početka 2011 do kraja 2013

Molim da odgovorite na najekonomičniji način odnosno elektronskim
putem na ovu adresu

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]
(poštansku adresu ne koristiti za odgovor)

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Postovani,

S obzirom na skori istek roka za odgovor, molim vas za pozurivanje
ovog predmeta.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 7. lipnja 2017. DAB je preuzeo zahtjev poslan dodatno i postanskim putem, dokaz: povratnica.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

U Zagrebu 6. srpnja 2017.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

TIJELO: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Jurišićeva 1/II
10 000 Zagreb

Ž A L B A

radi šutnje tijela javne vlasti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Prilozi:

Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za pravo na pristup informacija od 18. svibnja 2017., poslan elektroničkim putem
Preslik povratnice istog zahtjeva poslanog poštanskim putem uslijed izostanka potvrde o zaprimanju elektroničkog zahtjeva, povratnica zaprimljena 7. lipnja 2017. u tijelu javne vlasti

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 18. svibnja 2017. godine podnio uredan zahtjev za pravo na pristup informacijama (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija u elektronskom obliku 1) bruto iznos (bruto 2, ukupan trošak na proračun) posljednje isplaćene plaće direktoru/ici odnosno osobi na trenutno najvišoj rukovodećoj poziciji u Agenciji; 2) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje koriste ili su koristili službenici Agencije za plaćanje robe ili usluga za razdoblje od početka 2015 do posljednje zaprimljenog računa; 3) koje službena vozila koriste službenici Agencije (marka, model, snaga motora, vrsta goriva, posljednji broj prijeđenih kilometara na odometru vozila npr. Posljednje zabilježeni na putnom nalogu ili tablici loko vožnje, te vrsta kupovine vozila npr. Leasing, jednokratno, kredit te godina nabavke vozila); 4) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje su koristili službenici Agencije za razdoblje od početka 2011 do kraja 2013.

Zahtjev je također dostupan i na linku http://imamopravoznati.org/request/trosk...

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup informacijama od 18. svibnja 2017.

II. U izostanku potvrde o primitku zahtjeva dostavljenog elektroničkom poštom, žalitelj je dostavio isti zahtjev poštanskim putem.

Dana 7. lipnja 2017. zahtjev je preuzet od strane tijela javne vlasti.

D o k a z : preslik povratnice s danom preuzimanja 7. lipnja 2017.

III. Žalitelj napominje da ga tijelo nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na ponovnu uporabu informacijama, sukladno članku 29. Zakona o pravu na pristup informacijama.

IV. U zakonskom roku i to u roku 15 dana nakon isteka roka za odgovor računajući od dana povratnice, žalitelj dostavlja ovu žalbu radi šutnje administracije.

V. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 15. i članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

Žalba se uvažava.
Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu propisima Zakona.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg


Attachment DAB dopis Redacted.pdf
1.3M Download View as HTML


DAB je dostavio odgovor postanskim putem.

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Zagreb

Molim dopunu odnosno ispravak informacija ranije dostavljenih
postanskim putem u obliku dopisa.

Provjerio sam na vasem webu te tamo nedostaju informacije koje sam
trazio, stoga vas molim dostavu sljedećih informacija elektronskim
putem na ovu adresu:

1) bruto iznos (bruto 2, ukupan trošak na proračun) posljednje
isplaćene plaće direktoru/ici odnosno osobi na trenutno najvišoj
rukovodećoj poziciji u Agenciji

2) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje koriste ili su
koristili službenici Agencije za plaćanje robe ili usluga za
razdoblje od početka 2015 do posljednje zaprimljenog računa

3) koje službena vozila koriste službenici Agencije (marka, model,
snaga motora, vrsta goriva, posljednji broj prijeđenih kilometara
na odometru vozila npr. posljednje zabilježeni na putnom nalogu ili
tablici loko vožnje, te vrsta kupovine vozila npr. leasing,
jednokratno, kredit te godina nabavke vozila)

4) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje su koristili službenici
Agencije za razdoblje od početka 2011 do kraja 2013

Molim da odgovorite na najekonomičniji način odnosno elektronskim
putem na ovu adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Zaprimljen je dopis DAB-a postanskim putem:

URBROJ: I-1041/17
KLASA: 04-325-E-80-16
Od 28.8.2017.

https://app.box.com/s/mzwyr7sxggryrd8hwd...

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana predstavka Povjerenici.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je postanskim putem zaprimljeno Rjesenje DAB-a kojim se djelomicno odbija zahtjev za pristup informacijama:

- tocke 1, 2, i 4 su odbijene
- na tocku 3 je djelomicno odgovoreno "Agencija koristi sluzbeno vozilo Volvo S 60."

Urbroj: I-1104/2017
Klasa: 06-04-E-80-30
Od 21.09.2017.

Sken: https://app.box.com/s/b34sr2rz9hbtf1um00...

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

U Zagrebu 18. listopada 2017.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

TIJELO: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju
banaka
Jurišićeva 1/II
10 000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Državna agencija za osiguranje
štednih uloga i sanaciju banaka - DAB (dalje u tekstu: tijelo javne
vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Prilozi:

Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup
informacijama sa zahtjevom za pristup informacijama od 18. svibnja
2017., dostupan na linku
http://imamopravoznati.org/request/trosk...
Žalba radi šutnje administracije od 6. srpnja 2017.
Dopis tijela javne vlasti od 7. srpnja 2017.
Zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacije od 18. kolovoza
2017.
Dopis tijela javne vlasti od 28. kolovoza 2017.
Predstavka tijelo javne vlasti od 1. listopada 2017.
Rješenje tijela javne vlasti urbroj I-1104/2017, klasa
06-04-E-80-30, od 21. rujna 2017.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,
85/15, dalje u tekstu: Zakon), žalitelj je tijelu javne vlasti dana
18. svibnja 2017. godine podnio zahtjev za pristup informacijama
kojim je traženo:

1) bruto iznos (bruto 2, ukupan trošak na proračun) posljednje
isplaćene plaće direktoru/ici odnosno osobi na trenutno najvišoj
rukovodećoj poziciji u Agenciji

2) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje koriste ili su
koristili službenici Agencije za plaćanje robe ili usluga za
razdoblje od početka 2015 do posljednje zaprimljenog računa

3) koje službena vozila koriste službenici Agencije (marka, model,
snaga motora, vrsta goriva, posljednji broj prijeđenih kilometara
na odometru vozila npr. posljednje zabilježeni na putnom nalogu ili
tablici loko vožnje, te vrsta kupovine vozila npr. leasing,
jednokratno, kredit te godina nabavke vozila)

4) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje su koristili službenici
Agencije za razdoblje od početka 2011 do kraja 2013

Molim da odgovorite na najekonomičniji način odnosno elektronskim
putem na ovu adresu.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup
informacijama, zahtjev od 18. svibnja 2017.

II. Dana 21. rujna 2017. tijelo javne vlasti dostavlja rješenje
kojim djelomično odbija pristup informaciji:

- točke 1, 2, i 4 su odbijene
- na točku 3 je djelomično odgovoreno "Agencija koristi službeno
vozilo Volvo S 60."

U bitnome tijelo javne vlasti navodi kako Agencija nije proračunski
korisnik i ne financira se ni na koji način iz državnog proračuna.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti od 21. rujna 2017.

III. Žalitelj smatra kako tijelo javne vlasti nije uspjelo u
rješenju od 21. rujna dokazati da sukladno ZPPI-ju nisu dužni
dostaviti tražene informacije niti da su informacije zaštićene
ostalim propisima.

Zakonom o pravu na pristup informacijama definirano je tko su
tijela javne vlasti, a da bi tijela javne vlasti transparentno
radio, putem ZPPI-ja je omogućeno građanima zahtijevati informacije
koje nisu na neki drugi način tajne ili zaštićene.

S obzirom da tijelo nije uspjelo dokazati tajnost traženih podataka
i da je tijelo javne vlasti ustvari javno tijelo sukladno važećim
zakonskim propisima, očekuje se dostava traženih informacija.

IX. Budući da tijelo javne vlasti nije u upravnom postupku
dostavilo tražene podatke, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

Žalba se uvažava.
Poništava se Rješenje tijela javne vlasti.
Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana žalitelju dostavi
na najekonomičniji način (npr. elektronskim putem na adresu
izvornog zahtjeva) dostavi informacije u skladu s Zakonskim
propisima.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Putem obavijesti tijela javne vlasti, klasa 04-233-E-80-16, urbroj I-614/18 od 9.5.2018. zaprimljeno je rjesenje Povjerenika za informiranje:

Klasa UP/II-008-07/18-01/337
Urbroj 401-01/05-18-1
27.4.2018.

kojim se ponistava rjesenje DAB-a od 21.9.2017. te se predmet vraca prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Zagreb

Postovani,
Molim vas da odgovorite na ovaj predmet skuladno rjesenju
Povjerenice za informiranje Klasa UP/II-008-07/18-01/337, Urbroj
401-01/05-18-1 od 27.4.2018. u zakonskom roku (15 dana).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Tajana Gracin
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb

Poštovani,

Tajana Gracin više nije zaposlenik Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka, molim Vas da Vaš upit proslijedite na Ana Mariju
Beljo [1][e-mail adresa].

Unaprijed hvala

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Odgovor je ponovno poslan tijelu Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Zagreb

Postovani,
Ovim putem potvrdujem primitak vaseg odgovora:
https://app.box.com/s/xmosazymzatdav96zv... (PDF)

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Zagreb

Postovana,
Kao sto sam ranijim odgovorom potvrdio, dana 26.5.2018 zaprimio sam
uobicajenim postanskim putem vas odgovor od 22.5.2018. S obzirom da
se radi o odgovoru na PPI a ne upravnom postupku, preporuka je
Povjerenice za informiranje da se kada je god moguce odgovara na
najekonomicniji nacin (osim ako Vi imate previse novca u proracunu
pa morate trositi na slanje poste papirnatim putem). Takodjer,
korisnik zahtjeva moze traziti nacin na koji zeli zaprimiti odgovor
a ako ne naznaci potrebno je odgovoriti na isti nacin i istu adresu
s koje je zahtjev poslan. S obzirom na navedeno zelim naglasiti da
sam PPI zahtjev poslao ELEKTRONSKIM PUTEM s ove adrese te kao sto
je to i pisalo u mom izvornom zahtjevu od 18.5.2017, citiram
"Ljubazno vas molim dostavu sljedećih informacija elektronskim
putem na ovu adresu," te ovim putem apeliram da ubuduce postujete
navedeno kako bismo izbjegli predstavke Povjerenici za
informiranje.

Hvala vam na obavijesti o GDPR-u, no ovaj predmet nema veze sa
zastitom osobnih podatka vec o pristupu javnim podacima.

Vezano uz moj PPI zahtjev, nize dostavljam ZAHTJEV ZA DOPUNU
ODNOSNO ISPRAVAK INFORMACIJA a za koji se primjenjuje zakonski rok
za odgovor od 15 dana.

U vasem odgovoru poslanim pisanim putem naveli ste da su troskovi
po sluzbenoj kartici za 2014, 2015 i 2016 javno objavljeni na
stranici Agencije www.dab.hr. Uvidom u internetsku stranicu
www.dab.hr nisam pronasao informacije trazene u zahtjevu:
"4) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje su koristili službenici
Agencije za razdoblje od početka 2011 do kraja 2013"
Stoga vas molim pojasnjenje gdje se nalaze informacije (npr.
stranica dokumenta i link na dokument gdje se nalazi na
internetskoj stranici Agencije).

Nadalje, dostavili ste mi detaljno obrazlozenje o nabavci novog
automobila i opravdanje u cijenovnim razredima. Napominjem da u
zahtjevu nisam trazio pojasnjenja, ocitovanja ili opravdanja, te je
opis proizasao iz vase dobre volje. U zahtjevu je trazeno:
"3) koje službena vozila koriste službenici Agencije (marka, model,
snaga motora, vrsta goriva, posljednji broj prijeđenih kilometara
na odometru vozila npr. posljednje zabilježeni na putnom nalogu ili
tablici loko vožnje, te vrsta kupovine vozila npr. leasing,
jednokratno, kredit te godina nabavke vozila)"
+ dostavili ste marku i model - OK
+ dostavili ste iznos/trosak nabave novog vozila - OK
+ dostavili ste vrstu nabave - OK
- nedostaje informacija o snazi motora, vrsti goriva, posljednji
broj prjedjenih kilometara/odometar - MOLIM NADOPUNITI ODGOVOR

Takodjer, jos su neodgovorene tocke 1 i 2 iz zahtjeva:
"1) bruto iznos (bruto 2, ukupan trošak na proračun) posljednje
isplaćene plaće direktoru/ici odnosno osobi na trenutno najvišoj
rukovodećoj poziciji u Agenciji
2) iznos mjesečnih računa kartica (prikazati individualno po
kartici ako je moguće za svaki mjesec) koje koriste ili su
koristili službenici Agencije za plaćanje robe ili usluga za
razdoblje od početka 2015 do posljednje zaprimljenog računa"

Ljubazno vas molim pridrzavanje zakonski propisanih rokova jer je
vec i sada predmet otvoren godinu dana...

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Rjesenje zaprimljeno postanskim putem:
https://app.box.com/s/0nbilmo3q1h2b95mtw...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb može: