Turistička predstavništva i ispostave u inozemstvu

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Hrvatska turistička zajednica, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Igor Valentin

Za: Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Postovani,

Molim vas dostavu informacije o turističkim predstavništvima i
ispostavama u inozemstvu koje sadrze najmanje podatke o imenu
celnika/voditelja, adresa i kontakt podaci
predstavnistva/ispostava.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Igor Valentin - komentar ()

Zadaca HTZ-a:
osniva turistička predstavništva i ispostave u inozemstvu, organizira i nadzire njihov rad
Statut: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska turistička zajednica, Zagreb može: