U kojoj je fazi postupak prijave gradonačelnika Rijeke g. Vojka Obersnela podnesene 19.04.2015

Pisani zahtjev podnositelja Neva Milunić za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Neva Milunić

Poštovani Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:
o poduzetim radnjama vezano za prijavu gradonačelnika Rijeke g.
Vojka Obersnela koji obavlja istovremeno i funkciju predsjednika
Skupštine trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka. Prijavu sam
podnijela 19.04.2015 te požurnicu 28.05.2015 u ime inicijative
građana "Protiv skupog Energa".

S poštovanjem,
Milunić Neva dipl.ing.građ.

Spojite s ovim

Od: Majda Uzelac
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

U svezi Vašeg upita od dana 15. lipnja 2015.g. zaprimljenog elektronskim putem u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa izvješćujemo Vas da je dana 20. travnja 2015 .g. u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zaprimljena Vaša prijava koja se odnosi na dužnosnika Vojka Obersnela, gradonačelnika Grada Rijeke i uvedena u knjigu ulazne pošte Povjerenstva te se predmet vodi pod brojem P-140/15. Navedeni predmet u postupku je provjere osnovanosti navoda iz prijave te ćemo Vas po ishodu istog pravodobno obavijestiti.

S poštovanjem,

Majda Uzelac, dipl. iur.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Tajnik Povjerenstva
tel: +3851 5559524
fax: +3851 5559407
e-mail: [Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve]
Ul. kneza Mutimira 5
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Neva Milunić

Poštovana Majda Uzelac,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:
Da li mi možete odgovoriti u kojoj fazi je postupak prijave
gradonačelnika Vojka Obersnela podnesene 19.04.2015., te kada mogu
očekivati Vaš odgovor. Imam informaciju da ste rješavanje mog
predmeta odgodili.

S poštovanjem,
Neva Milunić

Spojite s ovim

Od: Majda Uzelac
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

Vezano za Vaš današnji upit izvješćujem Vas da donošenje odluke u predmetu P-140/15 nije odgođeno iz razloga jer predmet nije ni bio na dnevnom redu sjednice Povjerenstva. Kao što sam Vas prethodno izvijestila predmet je u postupku provjere osnovanosti navoda iz prijave te će se po ishodu iste donijeti odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka na jednoj od slijedećih sjednica Povjerenstva. Dnevni red sjednica Povjerenstva možete pratiti na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr.

S poštovanjem,

Majda Uzelac, dipl. iur.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Tajnik Povjerenstva
tel: +3851 5559524
fax: +3851 5559407
e-mail: [Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve] Ul. kneza Mutimira 5
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Neva Milunić

Poštovana gđo Majda Uzelac,

Dobila sam očito pogrešnu informaciju da je predmet vezan za
provjeru sukoba interesa g. Vojka Obersnela odgođen. Izvinjavam se
na nesporazumu i zahvaljujem se na Vašem odgovoru.
S poštovanjem,

Neva Milunić

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb.

Od: Majda Uzelac
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

Kao što sam Vas izvijestila i dana 2. srpnja 2015.g. predmet P-140/15 , koji se odnosi na dužnosnika Vojka Obersnela, gradonačelnika Grada Rijeke u postupku je provjere osnovanosti navoda iz prijave te će se po ishodu istog donijeti odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka na jednoj od slijedećih sjednica Povjerenstva. Dnevni red sjednica Povjerenstva možete pratiti na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Majda Uzelac, dipl. iur.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Tajnik Povjerenstva
tel: +3851 5559524
fax: +3851 5559407
e-mail: [Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve]
Ul. kneza Mutimira 5
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Neva Milunić

Poštovani Majda Uzelac,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:
Molim da mi odgovorite na moje pitanje: Kada će biti predmet
P-140/15, prijava gradonačelnika Rijeke g. Vojka Obesnela, uvrštena
na sjednicu Povjerenstva?

S poštovanjem,

Neva Milunić

Spojite s ovim

Od: Majda Uzelac
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

U svezi Vašeg upita od dana 14. siječnja 2016.g. izvješćujemo Vas da je u predmetu P-140/15, koji se odnosi na dužnosnika Vojka Obersnela, gradonačelnika Grada Rijeke, prikupljena sva potrebita dokumentacija te će se u odnosu na navedenog dužnosnika na prvoj slijedećoj sjednici Povjerenstva donijeti odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Majda Uzelac, dipl. iur.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Tajnik Povjerenstva
tel: +3851 5559524
fax: +3851 5559407
e-mail: [Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve]
Ul. kneza Mutimira 5
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Neva Milunić

Za: Majda Uzelac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija: Vezano za moju prijavu gradonačelnika Rijeke
g. Vojka Obesnela.
Prema informacijama od strane HINA-e objavljenim 3.02.2016 u Novom
listu Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa je odlučilo ne
pokrenuti postupak protiv gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela.
Obzirom da do danas nisam dobila decidirani odgovor Povjerenstva na
moj originalni zahtjev podnesen 19.04.2015, molim da mi se isti
dostavi u što kraćem roku bilo poštom ili u elekroničkom obliku na
moju e-mail adresu.

S poštovanjem,

Neva Milunić

Spojite s ovim

Od: Majda Uzelac
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

 

Vezano uz Vaš zahtjev od dana 8. veljače 2016.g. izvješćujemo Vas da je
odluka o nepokretanju postupka u odnosu na dužnosnika Vojka Obersnela,
gradonačelnika Grada Rijeke javno objavljena na internetskoj stranici
Povjerenstva.

Ispričavamo se što nismo bili u mogućnosti ranije odgovoriti na Vaš
postavljeni upit.

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

Majda Uzelac, dipl. iur.

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Tajnik Povjerenstva

tel: +3851 5559524

fax: +3851 5559407

e-mail: [1][Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve]

Ul. kneza Mutimira 5

10 000 Zagreb

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb može: