Upisinik OPG-a (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Magdalena Magličić za Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb.

Od: Magdalena Magličić

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu svih informacija o obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima (OPG-ovima) upisanih u Upisnik obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava prepoznatih u središnjoj bazi
podataka o poljoprivrednim gospodarstvima. Također molim da se
informacije dostave u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu i strojno čitanje (xml, csv, xls ...).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno Akcijskom planu
Partnerstva za otvorenu vlast za otvaranje ovakvih skupova podataka
dužni objaviti ovakve baze podataka putem Portala otvorenih
podataka (data.gov.hr). Sukladno tome Vas molim da pošaljete link
na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Magdalena Magličić

Spojite s ovim

Od: Saša Guttman

Poštovani,

podnositelj zahtjeva Magdalena Magličić, Udruga Imam Pravo Znati podnijela je ovom Ministarstvu dana 28. siječnja 2016. godine zahtjev o pravo na pristup informacijama,
koji Vam dostavljamo u nastavku ovog maila.

Uvidom u zahtjev utvrđeno je da ovo tijelo javne vlasti ne posjeduje zatraženu informaciju, te Vam sukladno odredbi članka 21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“ broj 25/13) ustupamo zahtjev za pristup informacijama na nadležno postupanje.

Zahvaljujem.

S poštovanjem,

Saša Guttman
Voditeljica samostalne Službe za odnose s javnošću i protokol
Ministarstvo poljoprivrede
www.mps.hr
[e-mail adresa]
tel.: 00 385 1 6106 913
fax.: 00 385 1 6109 200

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Info APPRRR
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

Traženi popis Vam nažalost nismo u mogućnosti dostaviti obzirom da se radi o osobnim podacima koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03,118/06, 41/08, 130/11, 106/12).
Sukladno članku 7. stavak 1. alineja 1. i 2. Zakona, osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati: uz privolu ispitanika ili u slučajevima određenim zakonom. U slučaju prikupljanja i obrade osobnih podataka uz privolu ispitanika sukladno članku 7. stavak 1. alineja 1. Zakona osobni se podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu. Nadalje, člankom 11. stavak 3. Zakona o propisano je da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. Zakona o zaštiti. Obzirom da ni jedan poljoprivrednik pri upisu u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Upisnik) nije dao privolu da se njegovi osobni podaci koriste u druge svrhe osim one za koju je dao privolu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nije u mogućnosti podatke iz Upisnika davati na korištenje drugim korisnicima, već može na zahtjev dostaviti isključivo nepersonalizirane podatke iz Upisnika.
Nepersonalizirani podaci su prikazani ovdje - http://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivre...
- http://www.apprrr.hr/statistika-2015-174...

Srdačan pozdrav,
Služba za odnose s javnošću i informiranje
APPRRR

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Magdalena Magličić

Za: Info APPRRR

Zahvaljujem na žurnom odgovoru i informacijama!

S poštovanjem,
Magdalena Magličić

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Nije javan cijeli upisnik, no neki statisticki podaci su objavljeni na linku koji je APPRRR dao.

Objavljen je i prijedlog da se te iste postojece datoteke objave na data.gov.hr kao sredisnji katalog otvorenih podataka:
http://data.gov.hr/data-request/upisnik-... (biti ce prikazan na linku nakon sto MURH odobri moj prijedlog za objavu)

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb može: