Upit o broju taksi vozila na području Grada Zagreba

Pisani zahtjev podnositelja sandra bencic za Grad Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: sandra bencic

Za: Grad Zagreb
Poštovani, za potrebe istraživanja usluga javnog prijevoza u gradu
Zagrebu potreban mi je podatak o broju vozila uključenih u
obavljanje autotaksi prijevoza. Naime, broj licenci je poznat preko
nacionalnog registra cestovnih vozila, no broj licenci ne odražava
broj vozila jer tvrtka koja obavlja autotaksi prijevoz može na
temelju jedne licence imati veći broj vozila. Molim vas da mi
dostavite konkretan podatak o ukupnom broju vozila na temelju
izdanih licenci za autotaksi prijevoz u Gradu Zagrebu
Srdačan pozdrav
S poštovanjem,

Sandra Benčić, Ulica grada Vukovara, 224 Zagreb

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb

Poštovana gospođo Benčić,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), a nastavno na očitovanje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektora za promet, Odsjeka za javni gradski, cestovni i auto taksi promet, dostavljam Vam traženi podatak prema kojem je, na temelju evidencije o autotaksi prijevozu kojim raspolaže spomenuti Ured, na području Grada Zagreba evidentirano ukupno 1776 vozila koja su licencirana za obavljanje autotaksi prijevoza.

Lijepo Vas molim potvrdu primitka ovoga maila.

Unaprijed zahvaljujem,
S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: sandra bencic

Za: Ana Gojanović-Rakić
Poštovana, potvrdjujem primitak i zahvaljujem na odgovoru.

S poštovanjem,

Sandra Benčić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: