Upit o broju upisanih na visoka učilišta bez prethodno završenog odgovarajućeg školovanja

Marina Šimunić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište u Rijeci kao dio skupine poslane na 6 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Marina Šimunić

Poštovani,

Javljam se vezano uz stavku 7 članka 77. u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u kojoj je
navedeno: "Iznimno, pod uvjetima koje propiše visoko učilište,
pojedini studij se može upisati i bez prethodno završenoga
odgovarajućeg srednjoškolskog školovanja, ako je riječ o iznimno
darovitim osobama za koje se može očekivati da će i bez završenoga
prethodnog školovanja uspješno svladati studij." Zanima me koliko
je do sada osoba upisano na visoka učilišta bez prethodno
završenoga odgovarajućeg srednjoškolskog školovanja i po kojim se
kriterijima dodijeljuje taj status, te postoji li odgovarajuće
stručno tijelo koje to odobrava?

S poštovanjem,

Marina Šimunić

Sanja Fabijanić, Sveučilište u Rijeci

Poštovana,

člankom 26. Pravilnika o studijima propisano je: "Pravo prijave na natječaj za upis na sveučilišne preddiplomske studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, kratke stručne studije i preddiplomske stručne studije ima pristupnik kojim ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću srednju stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine."
Za upis na sve preddiplomske stručne, preddiplomske sveučilišne i integrirane sveučilišne studije Sveučilišta u Rijeci uvjet je da kandidat ima završeno odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine te se upisuju putem NISpVU sustava. Prema našim saznanjima niti jedan kandidat nije podnio zahtjev niti je upisan na studij sukladno stavku 7. članku 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija
Prorektorica za studije i studente
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
Tel: ++ 385 51 406-510
Fax: ++ 385 51 406-585
mob.: 091 218-2887

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org