Upit oko udomiteljstva od strane gay osoba

Pisani zahtjev podnositelja Ivan Zidarević za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Ivan Zidarević

Dear Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku, Zagreb,
Poštovani,

Ovim putem se izuzetno interesujem za postupak udomiteljstva u
Republici Hrvatskoj.

Nakon iščitavanja Zakona o udomiteljstvu, NN 90/11, 78/12, nalazim
sledeće odredbe za koje mi treba vaše tumačenje.

Članak 18. navedenog Zakona taksativno navodi ko ispunjava da bude
potencijalni udomitelj.

(1) Osoba koja želi obavljati udomiteljstvo mora:

– biti hrvatski državljanin,

– biti punoljetna,

– imati prebivalište u Republici Hrvatskoj,

– imati poslovnu sposobnost,

– imati zdravstvenu sposobnost,

– imati završeno najmanje srednjoškolsko strukovno obrazovanje,

– imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu
zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba,
prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo, i

– imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje
udomiteljstva.

(2) Iznimno, ako se u postupku izrade individualnog plana promjene,
obzirom na sve okolnosti utvrdi da je to u najboljem interesu
korisnika, srodnički udomitelj može biti i osoba koja ima niži
stupanj obrazovanja od propisanog stavkom 1. podstavkom 6. ovoga
članka.

(3) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, ako je to od
osobitog interesa za korisnika, udomitelj može biti stranac sa
stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ispunjava propisane
uvjete i prethodno je pribavio suglasnost ministarstva nadležnog za
poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Udomitelj ili članovi udomiteljske obitelji, osim srodničkog
udomitelja i članova njegove obitelji, moraju ostvarivati vlastita
sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje
udomitelja samca ili udomitelja i članova udomiteljske obitelji
mora biti veći za 70% od iznosa visine pomoći za uzdržavanje
utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi.

Imajući sve navedeno, ko može da pristupi postupku procene za
obavljanje udomiteljstva, moje pitanje se odnosi na to da mi
potvrdite da osobe homoseksualne orijentacije mogu da budu
udomitelji.

Hvala na brzom odgovoru,

Yours faithfully,

Ivan Zidarević

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb može: