Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Grad Imotski

Zahtjev je uspješan.

Od: Lana Podgoršek

Za: Grad Imotski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Lana Podgoršek - komentar ()

Poslana Predstavka Povjerenici za informiranje 30.06.2016.

Link to this

Grad Imotski


Attachment Odluka o KR kori tenje JPP.pdf
720K Download View as HTML

Attachment PRISTUP INFORMACIJAMA 06 2016 Lana Podgor ek.pdf
187K Download View as HTML


REPUBLIKA  HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                 
G R A D    I M O T S K I
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostornog uređenja,
komunalne i stambene poslove i graditeljstva
A. Starčevića 23, 21260  IMOTSKI
Tel. 021/841155
E-mail: [e-mail adresa]
              [e-mail adresa]
Imotski: 11.07.2016. godine
 
 
 
PREDMET: Uvjeti za dobivanje dozvole za ulične zabavljače
                    - o d g o v o r
 
 
                  Poštovana,
 
                u Privitku Vam dostavljamo  Odgovor na traženu informaciju
i
fotopresliku dijela Odluke o komunalnom redu ( iz Sl. glasnika grada
Imotskog)
 
                 S poštovanjem !
                                                         Jozo Škeva
 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Grad Imotski


Attachment Pristup informacijama 06 2016 Lana Podgor ek.pdf
526K Download View as HTML

Attachment Odluka o KR kori tenje JPP.pdf
720K Download View as HTML


REPUBLIKA  HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                 
G R A D    I M O T S K I
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostornog uređenja,
komunalne i stambene poslove i graditeljstva
A. Starčevića 23, 21260  IMOTSKI
Tel. 021/841155
E-mail: [e-mail adresa]
              [e-mail adresa]
Imotski: 11.07.2016. godine
 
 
Poštovana Lana,
 
opetovano Vam dostavljam tražene informacije poradi toga
što nisam potpisao i ovjerio prethodno poslani Vam odgovor.
 
S poštovanjem !
                                        Jozo Škeva
 
 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Za: Grad Imotski

Poštovani,

hvala na dostavljenom odgovoru

Lijep pozdrav,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Imotski može: