Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora područja posebnih uvjeta korištenja, Službeni glasnik grada Komiže br. 02/15

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Grad Komiža

Tijelo javne vlasti želi na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem .

Od: Frane Torre

Za: Grad Komiža

Poštovana,

Je li dio u Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada
Komiže pod nazivom "Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu
prostora područja posebnih uvjeta korištenja" koje je izradila
tvrtka Urban design iz Zagreba dana 4. ožujka 2015., broj
kartografskog prikaza 3.1. još uvijek na snazi? (Izvor: Prostorni
plan Splitsko-dalmatinske županije, Službeni glasnik SDŽ 1/03,
13/07; odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: "Službeni
glasnik grada Komiže br. 02/15")

S poštovanjem,

Frane Torre
Građanska inicijativa "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno.

Ukoliko zaprimite odgovor drugim putem, ljubazno molimo podnositelja zahtjeva da u obliku komentara opise sto je zaprimljeno, priblizno kada je zaprimljeno te da oznaci pravilan status (ukoliko je odgovor zaprimljen postanskim putem, potrebno je oznaciti “dostaviti ce odgovor postanskim putem”).

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Komiža može: