Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora područja posebnih uvjeta korištenja, Službeni glasnik grada Komiže br. 02/15

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Grad Komiža

Zahtjev je uspješan.

Od: Frane Torre

Za: Grad Komiža

Poštovana,

Je li dio u Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada
Komiže pod nazivom "Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu
prostora područja posebnih uvjeta korištenja" koje je izradila
tvrtka Urban design iz Zagreba dana 4. ožujka 2015., broj
kartografskog prikaza 3.1. još uvijek na snazi? (Izvor: Prostorni
plan Splitsko-dalmatinske županije, Službeni glasnik SDŽ 1/03,
13/07; odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: "Službeni
glasnik grada Komiže br. 02/15")

S poštovanjem,

Frane Torre
Građanska inicijativa "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Komiža može: