Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za III. osnovna škola Varaždin

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – III. osnovna škola Varaždin

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu III. osnovna škola Varaždin.

Od: Ravnateljica - III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
III. osnovna škola Varaždin

Poštovani gospodine Valentin,

hvala Vam na iskazanom interesu za rad naše škole.

 

Evo odgovora na Vaša pitanje vezana uz Vijeće roditelja:

1.       Datum ustrojavanja vijeća roditelja: za 2017./2018. školsku
godinu: 25. rujna 2017.

2.       Broj članova Vijeća roditelja: 18

3.       Predsjednik Vijeća roditelja: gospodin Siniša Vrbanić, zamjenica
predsjednika Vijeća roditelja: gospođa Tatjana Kušćer

4.       Član Školskog odbora : gospodin Saša Horvat

5.       Datumi  (unazad godinu dana:  1. 6. 2016., 29. 9. 2016., 21. 2.
2017. 25.9.2017.,)

6.       Zapisnici se čuvaju u školi

7.       Prijedlozi Vijeća roditelja: različiti, vezani primjerice uz
organizacijska pitanja uz Godišnji plan i program rada škole,i Školski
kurikulum, autobusni prijevoz učenika iznad standarda, osiguranje učenika
,pitanja vezana uz odabir udžbenika, školski materijal i pribor, školsku
prehranu učenika i slična pitanja.

 

Srdačno Vas pozdravljam,

 

-----

dr. sc. Jasenka Martinčević

ravnateljica III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

 

 

 

III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Trg Ivana Perkovca 35

42000 Varaždin

 

tel: 042 240 570

fax: 042 204 210

 

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: III. osnovna škola Varaždin

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN - Tajništvo
III. osnovna škola Varaždin


Attachment zapisnici Vije a roditelja.pdf
5.5M Download View as HTML


Poštovani,
Dostavljamo u prilogu skenirane zapisnike Vijeća roditelja.
Molimo potvrdu primitka.
Sa štovanjem,
--
Nada Tasković – tajnica škole

III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
Trg Ivana Perkovca 35
42000 Varaždin

web: www.os-treca-vz.skole.hr
e-mail: [e-mail adresa]

tel: 042.240.545
fax: 042.204.210

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
III. osnovna škola Varaždin može: