Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Mješovita industrijsko-obrtnička škola,
Karlovac

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac.

Od: Snježana Erdeljac

Poštovani
molim Vas da zahtjev uputite preko obrasca za pristup informacijama
koji se nalazi na našoj web stranici.
S poštovanjem
Snježana Erdeljac, ravnateljica
Mješovita industrijsko-obrtnička škola

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5356 email]>:

otkrij citirane dijelove

--
Snježana Erdeljac, dipl.inž.
Ravnateljica
Mješovita industrijsko-obrtnička škola
Domobranska 2, Karlovac
[broj mobitela]
Tel: 047 600854
E-mail:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) --> ako postoji,
potrebno je dostaviti presliku u digitalnom obliku
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Tražili ste dodatne informacije vezane uz zahtjev, stoga niže
dostavljam pojašnjenja:
a) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI),
podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati razloge, svrhe niti
objašnjenja zašto traži informacije
b) zahtjev ponosim ja osobno kao fizička osoba
c) sukladno ZPPI-u, podnositelj zahtjeva nije obavezan dostavljati
zahtjev za pristup informacijama na obrascu - on je čisto alat koji
služi kao pomoć, stoga nije dozvoljeno odbijati zahtjev ako nije
dostavljen na obrascu - zahtjev poslan elektronskim putem smatra se
pisanim zahtjevom
d) podnositelj zahtjeva nije dužan postpisivati niti ovjeravati
pečatom zahtjev

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz
vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete
poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Marina Barić


Attachment utf 8 vije e roditelja.docx
14K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku Vam šaljemo tražene informacije.
lijepi pozdrav,

Marina Barić, pedagoginja

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Marina Barić


Attachment zapisnik VR 2017.docx
18K Download View as HTML


Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5356 email]>:

otkrij citirane dijelove

Poštovani,

u privitku šaljemo zapisnik

Lijepi pozdrav,
M. Barić, pedagoginja

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac može: