Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antun Gustav Matoš,
Tovarnik

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ A.G. Matoš Tovarnik
Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik

OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK

Poštovani,
sukladno Vašem traženju Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik
daje odgovor

i to na ovaj Vaš upit: "sukladno članku 137. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)"
za školsku godinu 2018/2019:

naš odgovor je: Vijeće roditelja za školsku godinu 2018./2019. biti će
izabrano tek do 01.10.2018. godine a sve informacije ovoga tipa
zatražite službenim putem jer ih u protivnom ne smijemo davati.

Služba za informiranje

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik.

Od: Ljiljana Bandić
Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik

Poštovani, osoba zaduženja za informiranje trenutno se nalazi na
godišnjem odmoru , te po povratku iste ,bit će udovoljenu Vašem
zahtjevu ,u skladu sa zakonskim propisima.

Lp

OŠ A.G.M.,Tovarnik

Spojite s ovim

Od: OŠ A.G. Matoš Tovarnik
Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik

OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK
Vukovarska 1,
32249 Tovarnik
Tel.032/524-564; 524-007
e-mail:[e-mail adresa]
Tovarnik, 08.01.2018. godine.

Poštovani,
sukladno Vašem traženju Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik
daje odgovor

i to na ovaj Vaš upit: "sukladno članku 137. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)"
za školsku godinu 2017/2018:

naš odgovor je:1. Vijeće roditelja za školsku godinu 2017./2018.
izabrano je do 28.09.2017. godine.
2. 2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona): 9 članova
vijeća roditelja imamo.
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)- Predsjednica vijeća roditelja: Gordana Serafini;
- zamjenica predsjednice vijeća
eoditelja: Sandra Popović.

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona): prestavnica vijeća
roditelja u Školskom odboru OŠ A.G.Matoš Tovarnik je: Ruža Drmić-
Drmanović.

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja: 28.09.2017. godine ,
slijedeće se planira početkom veljače 2018. godine.

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)- postoje ( zapisnik
može dobiti na uvid osobno (skener nam ne radi),

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona):
nije ih bilo.

Srdačan pozdrav!

Služba za informiranje OŠ
A.G.Matoš Tovarnik

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ A.G. Matoš Tovarnik
Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik


Attachment utf 8 vije e.pdf
458K Download View as HTML


OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK
Vukovarska 1,
32249 Tovarnik
Tel.032/524-564; 524-007
e-mail:[e-mail adresa]
Tovarnik, 08.02.2018. godine.

Poštovani,
sukladno Vašem traženju Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik
daje odgovor

i to na ovaj Vaš upit: "sukladno članku 137. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu
adresu)"
za školsku godinu 2017/2018:
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)-
-Zapisnik nije verificiran i u papirnatom je obliku , te Vam šaljemo
skeniran zapisnik.

Srdačan pozdrav!

Služba za informiranje OŠ
A.G.Matoš Tovarnik

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik može: