Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb again.

Iva Livic Kozina,

Poštovani,
ovim Vas putom informiramo kako zbog objektivnih razloga još uvijek nismo
u mogućnosti odgovoriti na Vaš zahtjev upućen nam dana 12. prosinca 2017.
Objektivni razlozi odnose se na izostanak nužnih smjernica i uputa od
strane mjerodavnih institucija, kojima smo se po ovom pitanju obratili.
Odgovori na tražena pitanja, koji će biti u skladu s važećim propisima,
bit će Vam omogućeni po primitku službenih odgovora mjerodavnih
institucija.
Najljepše zahvaljujemo na razumijevanju!
S poštovanjem,
Iva Livić Kozina
službenik za pravo na pristup informacijama Oš Ivana Cankara, Zagreb 
Dana 12. prosinca 2017. u 21:53 Igor Valentin
<[1][ZPPI #5682 email]> je napisao/la:

     Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

     Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
     2017/2018

     Poštovani,
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za tekuću školsku godinu 2017/2018:

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
     (čl. 137, st. 3 Zakona)

     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #5682 email]

     Je li [3][Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb? Ako
     da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #5682 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Iva Livic Kozina,

1 Attachment

Poštovani,

 

shodno Vašem upitu od dana 12. prosinca 2017. dostavljamo tražene
informacije, a nakon što smo zaprimili službene odgovore od mjerodavnih
institucija, vezano za Vaš podnesak.

 

Ad.1. Ustrojavanje Vijeća roditelja ostvareno je na prvoj i
konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 27. rujna 2017. godine.

 

Ad. 2. Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018. broji 21 član. 

 

Ad. 3. Predsjednik Vijeća roditelja u školskoj godini 2017/2018. jest gđa
Blaženka Koštić Ćurić. Zamjenica predsjednice Vijeća roditelja jest gđa
Petra Barišić.

 

Ad. 4.  Ime člana Vijeća roditelja izabranog za predstavnika roditelja u
Školskom odboru jest gosp Ervin Mihelj.

 

Ad. 5. Vijeće roditelja u školskoj godini 2017./2018. održalo je do
današnjeg dana samo jednu, konstituirajuću sjednicu dana 27. rujna 2017.
godine.

 

Ad. 6. Zapisnik prve i jedine do sad održane sjednice Vijeća roditelja u
školskoj godini 2017/2018. nalazi se u privitku. 

 

Ad. 7. Prijedlozi Vijeća roditelja koje je razmatrala ravnateljica škole i
njezini odgovori  na spomenute prijedloge sastavni su dio zapisnika
sjednice Vijeća roditelja, pod         

           točkom Razno. U skladu s odgovorom na točku Ad.5., zapisnik
prve i jedine do sad održane sjednice Vijeća roditelja nalazi se u
privitku. 

 

S poštovanjem,

 

službenik za pravo na pristup informacijama OŠ Ivana Cankara, Zagreb

Iva Livić Kozina

[1][IMG] Virus-free. [2]www.avg.com

References

Visible links
1. http://www.avg.com/email-signature?utm_m...
2. http://www.avg.com/email-signature?utm_m...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org