Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić,
Prigorje Brdovečko

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko.

Od: Inge Tubin

OŠ Ivane Brlić-Mažuranić
Prigorje Brdovečko

Vezano za Vaš upit od 13.12.2017. obavještavamo Vas slijedeće:
1.Vijeće roditelja za šk. god. 2017./2018. konstituirano je 28.9.2017.
2. Broj članova vijeća roditelja je 15.
3. Predsjednica Vijeća roditelja je Anita Filipčić, a zamjenica je
Vanja Mačković.
4. Predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru je Tomislav Poljak.
5. Vijeće roditelja je imalo sjednicu 28.9.2017. i 21.11.2017.
6. Zapisnik Vijeća roditelja postoje.

S poštovanjem,
tajnica Inge Tubin

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Inge Tubin


Attachment utf 8 Sjednica Vije a roditelja O IBM 2017 09 28.docx
19K Download View as HTML


Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5703 email]>:
Poštovani,
dostavljamo Vam zapisnik sa 1. sjednice vijeća roditelja .
S poštovanjem,
tajnica Inge Tubin

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko može: