Za: Tijelo javne vlasti – Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci again.

SNJEŽANA DOŠEN,

Poštovani

Sukladno odredbama Statuta Škole, roditelji učenika na roditeljskom
sastanku razrednih odjela
prvih razreda iz svojih redova na početku školske godine, biraju
jednog predstavnika (iz svakog razreda)
u Vijeće roditelja škole. U skladu sa navedenim, vijeće roditelja
se ne ustrojava svake školske godine, nego se
nadopunjuje.

Vijeće roditelja broji 31 člana.
Predsjednik Vijeća roditelja je Mirjam Jukić, a zamjenica je Vesna Kovač.

Sjednica Vijeća roditelja nije bilo u školskoj godini 2017./2018.

Nije bilo prijedloga roditeljskog vijeća.

S poštovanjem

Snježana Došen, tajnik škole

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5144 email]>:

prikazati citirane dijelove

SNJEŽANA DOŠEN,

Poštovani

dopuna odgovora

Željka Cindrić je član vijeća roditelja izabrana za predstavnika
roditelja u Školskom odboru.

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5144 email]>:

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org