Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Sesvete, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Sesvete, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Sesvete, Zagreb.

Od: tijana vujicic

Molim produljenje roka za 8 dana. Lp
Dana 11. pro 2017. 10:36 PM osoba "Igor Valentin"
<[1][ZPPI #5923 email]> napisala je:

     Za: Osnovna škola Sesvete, Zagreb

     Poštovani,
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za školsku godinu 2018/2019:

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137, st.
     3 Zakona)

     4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika
     roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #5923 email]

     Je li [3][Osnovna škola Sesvete, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup
     informacijama zahtjeve za Osnovna škola Sesvete, Zagreb? Ako da,
     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Osnovna škola Sesvete, Zagreb e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: tijana vujicic

Postov., jos sam na bolovanju...šaljem.u ponedjeljak podatke. Isprike. 
Dana 28. pro 2017. 01:05 PM osoba "tijana vujicic"
<[1][e-mail adresa]> napisala je:

Molim produljenje roka za 8 dana. Lp
Dana 11. pro 2017. 10:36 PM osoba "Igor Valentin"
<[2][ZPPI #5923 email]> napisala je:

     Za: Osnovna škola Sesvete, Zagreb

     Poštovani,
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu
adresu)
     za školsku godinu 2018/2019:

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137,
st.
     1 Zakona)

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137,
st.
     3 Zakona)

     4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika
     roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj
škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

   
 -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o
zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [3][ZPPI #5923 email]

     Je li [4][Osnovna škola Sesvete, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup
     informacijama zahtjeve za Osnovna škola Sesvete, Zagreb? Ako da,
     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit
će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela
javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

   
 -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[Osnovna škola Sesvete, Zagreb e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: Tijana Vujičić-Boščić


Attachment attachment.png
20K Download

Attachment 20180115085641.pdf
796K Download View as HTML


 

 

 

 

 

Poštovani,

 

u nastavku slijede traženi podaci:

1.       Vijeće roditelja OŠ Sesvete u školskoj godini 2017/2018.
ustrojeno je na konstituirajućoj sjednici 29.9.2017.

2.       Vijeće roditelja broji 36 članova.

3.       Predsjednica Vijeće roditelja - Ines Plešč Šega, zamjenica -
Jelena Plašć Šega.

4.       Predstavnik roditelja u školskom odboru – Dražen Markota.

5.       Datumi zasjedanja Vijeća roditelja: 29.9.2017. i 4.12.2017.

6.        U privitku

7.       Nije ih bilo.

S poštovanjem,

                                                                                             
Tijana Vujičić Boščić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Sesvete, Zagreb može: