Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Pomorska škola Zadar

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Pomorska škola Zadar

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Mail Delivery Subsystem
Pomorska škola Zadar


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment attachment.bin
1K Download


The original message was received at Mon, 11 Dec 2017 22:37:55 +0100
from imamopravoznati.org [148.251.218.148] (may be forged)

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
[e-mail adresa]
(reason: 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-9306-1513028276-2>)
(expanded from: <[e-mail adresa]>)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to imap-backend.skole.hr.:

otkrij citirane dijelove

<<< 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-9306-1513028276-2>
554 5.0.0 Service unavailable
<<< 503 5.5.1 No recipients

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Pomorska škola Zadar, koristeći novu kontakt adresu.

Pomorska škola Zadar


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Vije e roditelja u kolskoj godini 2018 2019.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Pomorska škola Zadar e-mail za zahtjeve]>: Host or domain name not found. Name service
error for name=skole.t-com.hr type=AAAA: Host not found

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Pomorska škola Zadar, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Jasmina Živković
Pomorska škola Zadar

Poštovani,
Vezano uz Vaš zahtjev dostavljamo informacije o Vijeću roditelja u 2017./18. šk.god.:
1) ustrojstvo 18. rujna 2017.,
2) broj članova 16
3) predsjednik M. Ivanko, potpredsjednik M.Šaban
4) član Školskog odbora M.Ivanko
5) sjednica 05. listopada 2017.
6) /
7) /

S poštovanjem,

Jasmina Živković, dipl. iur
Tajnica
Pomorska škola Zadar

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Pomorska škola Zadar može: