Za: Vodovod i odvodnja otoka Visa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molimo Vas uvid u sve važeće planske dokumente vodovodne i kanalizacijske mreže za otok Biševo.

Također molimo uvid u sve odluke koje su donešene na općinskoj razini vezane za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu otoka Biševa.

Radi ekonomičnosti također molim da mi ne odgovarate poštom, već direktno preko sustava Imam pravo znati.

S poštovanjem,

Stjepan Tafra
Predsjednik udruge "Spasimo Biševo"

Marko Plenca,

Poštovani,
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. na otoku Biševu nema sustav javne
vodoopskrbe kao ni javne odvodnje. 
Skupšina Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. nije donosila odluke vezane
za sustav javne vodoopskrbe i odvodnje otoka Biševa.
Za sva ostala pitanja stojim vam na raspolaganju.
Lijep Pozdrav
Marko Plenča mag.ing.stroj. , direktor
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org