Zabrana zapošljavanja

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo financija, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (NN 41/2020), zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, zabranila novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene.
Iznimno je točkom V. Odluke određeno da je dopušteno novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu:
– u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje i
– ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.
Molim da mi, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, dostavite sljedeće informacije:
1) Koji su obveznici (svi proračunski i izvanproračunski korisnicu državnog proračuna) prema Odluci o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 41/2020.) (u daljnjem tekstu: Odluka) zatražili prethodnu suglasnost ministra financija za novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu dopušteno prema točki V. podstavku 2. Odluke?
2) Kojim korisnicima je ministar financija dao prethodnu suglasnost za zapošljavanje prema točki V. podstavku 2. Odluke.

S poštovanjem,

Igor Njegovan

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org