Zahtjev za tumačenjem dijela odluke pod brojem 711-I-596-P-110-15/16-07-16

Zahtjev je uspješan.

Za: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovani,
tijekom čitanja Odluke povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od dana 7.travnja.2016. pod naslovljenim brojem, molim obrazloženje slijedećeg navoda u kojem tumačite da općinski načelnik ne prima volontersku naknadu (predzadnji odlomak dokumenta): "...dužnosnik Franjo Lekec dužnost općinskog načelnika Općine Strahoninec obnaša bez zasnivanja radnog odnosa i bez primanja volonterske naknade...".
Naime, poznato je da od početaka stupanja na dužnost, načelnik Lehkec Franjo prima volontersku naknadu i to od 2013. godine u iznosu od 1.500,00 kn neto, a od 2017. godine 3.500,00 kn neto iznosa.
Molim pojašnjenje zašto je došlo do greške u navodu odluke. Također, molim objašnjenje da li činjenica da načelnik prima volontersku naknadu, može imati utjecaj na drugačiji ishod odluke navedene u tome odlomku.

Unaprijed hvala na povratnom odgovoru!

Srdačan pozdrav!

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org