Poštovana,   S obzirom da ste u zahtjevu za pristup informacijama koji ste uputili Ministarstvu uprave putem e-maila, naveli da Vam se informa...
Popis dužnosnika mjesne, lokalne i područne (regionalne) samouprave
Ministarstvo uprave je odgovorio podnositelju Jurica Mikulić dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Poštovani, U privitku dostavljamo obavijest povodom Vašeg zahtjeva. S poštovanjem, Ministarstvo uprave
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Službenici bez položenog DSI
za Ministarstvo uprave od D.J.. Komentar od Administratorica Sonja dana .
Kašnjenja
Poštovani D.J., moj prethodno napisani komentar je pribilješka koja je vidljiva posjetiteljima stranice te isti ne predstavlja odgovor Ministarstva u...
Istraživanja provedena u Hrvatskoj na temu javne uprave
Predstavka poslan Ministarstvo uprave od strane Znanstvenik dana .
Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.
Za: Ministarstvo uprave Poštovani, nastavno na upućeni zahtjev, obavještavam Vas da za isti nije potrebno dostaviti odgovor, traženu dokumentaciju sa...
Ministarstvo upravo proslijedilo je zahtjev Gradu Zagrebu: http://imamopravoznati.org/request/zapisnik_sa_izborne_skuptine_hss
Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljam dopis Ministarstva uprave i tražene informacije. S poštovanjem,...
Dana 13. veljače je poslana žalba Povjerenici za informiranje na Rješenje Ministarstva uprave.
Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015
Ministarstvo uprave je odgovorio podnositelju Pero Mitric dana .
Uspješan.
Poštovani, u privitku dostavljamo dopis i traženu informaciju. S poštovanjem, Marina Einbüchler Stilinović službenica za informiranje Ministarstvo...
Popis gradova i općina (otvaranje baze podataka)
Ministarstvo uprave je odgovorio podnositelju Lana Podgoršek dana .
Uspješan.
Poštovana,   u vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama opisan u predmetu ovog mail-a, u privitku dostavljamo obavijest Ministarstva uprave....
Zapisnik sjednice gradskog vijeća
Ministarstvo uprave je odgovorio podnositelju Mario Elez dana .
Uspješan.
Poštovani,   U privitku Vam dostavljamo traženi odgovor.   S poštovanjem, Ministarstvo uprave    

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje