Zatvaranje kredita CHF

Pisani zahtjev podnositelja Mia Majnarić za Hrvatska narodna banka, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Mia Majnarić

Poštovani Hrvatska narodna banka,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:
Po kojem zakonu Splitska banka dozvoljava zatvaranje kredita u CHF
po zaledenom tecaju, a ZABA ne. Isto tako s kojim pravom ZABA u
Slavonskom Brodu ne zeli izdati ispravan otplatni plan kako bi
mogla podnijeti tuzbu.

Hvala

S poštovanjem,

Mia Majnarić

Spojite s ovim

Od: Zastita potrosaca
Hrvatska narodna banka, Zagreb

Poštovana gospođo Majnarić,
 
Nastavno na Vaš upit vezano uz primjenu tečaja CHF kod zatvaranja kredita,
prije svega želimo ukazati na odredbe članka 11.d stavka 1. Zakona o
potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“ br. 75/2009., 112/2012.,
143/2013., 147/2013. i 9/2015.) kojima je, između ostalog, propisano da se
tečaj 6,39 kuna za 1 CHF primjenjuje za anuitete odnosno obroke u redovnoj
otplati. To znači da se, od dana stupanja na snagu predmetnih odredbi,
prethodno navedeni tečaj primjenjuje na dospjele anuitete ili obroke
kredita koji se plaćaju sukladno ugovorenoj dinamici (najčešće mjesečno).
 
Iz Vašeg upita možemo zaključiti da se isti odnosi na slučajeve
jednokratne prijevremene otplate preostalog dijela kredita ugovorenog s
valutnom klauzulom u CHF, što se, međutim, ne smatra redovnom otplatom.
Stoga Vas ovom prilikom možemo izvijestiti da osporavana praksa Zagrebačke
banke d.d. nije suprotna važećim zakonskim odredbama. S druge strane,
konkretna praksa koju primjenjuje Societe Generale Splitske banke d.d. u
takvim situacijama je stvar interne odluke same banke pri čemu je izvjesno
banka odlučila da, unatoč zakonskim odredbama koje joj dozvoljavaju
postupanje koje ima Zagrebačka banka d.d., svojim klijentima dozvoli
primjenu povoljnijeg tečaja i u slučajevima koji prelaze okvire "redovne
otplate". 
 
Nadalje, a u kontekstu dijela upita koji se odnosi na ne udovoljavanje
Vašem zahtjevu za dostavom otplatnog plana, a obzirom na nedostatak
detaljnijih informacija, možemo Vas načelno izvijestiti da iz važećih
zakonskih propisa ne proizlazi obveza kreditnih institucija da klijentima
na njihov zahtjev dostavljaju presliku već dostavljene dokumentacije kao
što su otplatni planovi, obavijesti o promjenama kamatnih stopa, popis
uplata i sl., a koja je dostavljana tijekom trajanja ugovornog odnosa
sukladno važećim zakonskim propisima. Isto tako, kreditne institucije
nemaju obvezu dostavljati ostalu dokumentaciju koju klijenti mogu tražiti
u kreditnom odnosu. Iznimno, kod ugovora o kreditu sklopljenih nakon 1.
siječnja 2010. godine, sukladno članku 10. stavka 3. ranije spomenutog
Zakona o potrošačkom kreditiranju, kreditna institucija je dužna
potrošaču, besplatno i u svakom trenutku tijekom trajanja ugovornog
odnosa, staviti na raspolaganje izvještaj u obliku važećeg otplatnog
plana.
 
Nastavno na prethodno navedeno, a imajući u vidu da Vam je konkretan
dokument potreban za pokretanje tužbe protiv Vaše Banke, možemo napomenuti
da bi, u slučaju da se odlučite na taj korak i pokrenete sudski postupak,
Banka bila obvezna na zahtjev suda dostaviti svu traženu dokumentaciju
kojom raspolaže vezano uz predmetni ugovor o kreditu.
 
S poštovanjem,
 
Ured za praćenje zaštite potrošača
HRVATSKA NARODNA BANKA
 
 
 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska narodna banka, Zagreb može: