Znanstveni članak s temom siromaštva osoba s invaliditetom

Dominik Sikirić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Prema dobi, spolu, vrsti oštećenja
1. broj osoba koje su preko Zavoda upućene na vještačenje
2. broj osoba koje su uključene u profesionalnu rehabilitaciju
3. broj osoba koje su ostvarile pravo na poticaje (prema vrsti poticaja).

S poštovanjem,

Dominik Sikirić

Službenik za informiranje ZOSI, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb

 

 

Poštovani,

 

 

Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavom informacija, a za potrebe izrade
znanstvenog članka s temom siromaštva osoba s invaliditetom izvješćujemo
Vas kako slijedi:

 

 

1. Broj osoba koje su preko Zavoda upućene na vještačenje  -   Prema dobi,
spolu i vrsti oštećenja

 

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom (dalje u tekstu: Zavod) obavlja djelatnost sukladno članku
37. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14).

Sukladno tome, Zavod ne upućuje osobe na vještačenje već, između ostalog,
obavlja poslove vještačenja temeljem zahtjeva ovlaštenih tijela.

 

 

2. Broj osoba koje su uključene u profesionalnu rehabilitaciju - Prema
dobi, spolu i vrsti oštećenja

 

Sukladno članku 15. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14), Centri za
profesionalnu rehabilitaciju osnivaju se sa svrhom organiziranja i
izvođenja profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, te stoga
Zavod ne raspolaže podatkom o broju osoba uključenih u profesionalnu
rehabilitaciju, već isključivo Centri za profesionalnu rehabilitaciju sa
sjedištem u Zagrebu, Osijeku i Rijeci.

Pojedine oblike profesionalnog usmjeravanja provodi i Hrvatski zavod za
zapošljavanje.

 

 

3.  Broj osoba s invaliditetom (OSI) koje su ostvarile pravo na poticaje
(prema vrsti

     poticaja)

 

Zavod isplaćuje poticaje isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s
invaliditetom pod točno određenim uvjetima.

Sukladno tome, u nastavku dajemo prikaz isplaćenih poticaja od strane
Zavoda.

 

Podaci za razdoblje 01.01.-31.07.2016. godine

 

Razdoblje --> 01.01.-31.07.2016. Spol Dob
Vrsta poticaja Iznos Broj Broj Žene Muškarci <25 25-55 55>
poslodavaca OSI
Subvencija 10.251.942,20 241 876 423 453 24 628 224
plaće
Sufinanciranje 11.102,00 1 2 1 1 0 2 0
obrazovanja
Sufinanciranje
troškova
prilagodba 4.305,00 1 1 1 0 0 1 0
uvjeta rada -
tehnička
prilagodba
Sufinanciranje
kamata na 2.809,96 1 1 1 0 0 1 0
kreditna
sredstva
Posebna
sredstva za
programe 177.279,59 2 7 5 2 0 6 1
inovativnog
zapošljavanja
Novčana nagrada 104.221,44 51 90 41 49 9 71 10
UKUPNO 10.551.660,19 267 944 455 489 32 681 231

 

Podaci za 2015. godinu

 

    Sredstva isplaćena poslodavcima, po poticajima u 2015.
godini           

Naknada u visini doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i 4.287.181,26
doprinosa za zapošljavanje     
Naknada razlike radi smanjenog radnog učinka 3.054.810,16
Sufinanciranje troškova osobnog asistenta                   3.397.864,12
Sufinanciranje troškova radnog 190.098,08
terapeuta                                                        
Subvencija plaće osobe s invaliditetom 15.972.915,70
Sufinanciranje troškova 47.505,00
obrazovanja                                                 
Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta             705.416,13
Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada 373.578,24
Sufinanciranje kamata na kreditna sredstva 785,73
Posebna sredstva za programe inovativnog zapošljavanja 1.642.708,13
Posebna sredstva za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje 9.902.305,25
zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama
Novčana nagrada za zapošljavanje izvan kvote 422.621,92
Ukupno 39.997.789,12

 

Broj Broj OSI Broj
Broj poslodavaca Zaposlene Broj OSI      OSI   Broj OSI  
OSI OSI      M Ž  <25 >55
25 - 54
463 1427 717 710 52 1077 298

 

 

 

S poštovanjem,

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba

s invaliditetom

 

Službenik za informiranje

 

Marija Pačar

 

 

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Vezano uz tocku 2 iz odgovora tijela, predlazemo vam da uputite nove zahtjeve Centrima za profesionalnu rehabilitaciju trazeci ih te podatke. Popis centara pogledajte na linku:
http://imamopravoznati.org/search/Centar...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org