Popis punionica za e-automobile
Response by Grad Knin to Zdenka Radoš on .

Information not held.

Poštovana, u svojstvu službenice za informiranje, temeljem čl.17. st.2, čl.20.st.1 i čl. 23.st.1. toč.1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Nar...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?