Public authorities

Found 276 public authorities beginning with ‘H’

0 requests.
Also called HZJZ
36 requests.
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping kao pravni subjekt prestao je s radom 31. prosinca 2018. godine te od 1.siječnja 2019. nastavlja sa radom...
Defunct.
1 request.
Also called HZZZSR
Defunct.
1 request.
Also called HNK Osijek
9 requests.
Defunct: HTP Korčula
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Defunct.
0 requests.
Defunct: HTP Orebić
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Defunct.
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovoronošću za stambeno komunalne poslove i uređenje naselja i prostora
1 request.
Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina.
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju.
Defunct.
1 request.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 request.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
2 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
9 requests.
Also called HŽPP Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
9 requests.

Can't find the one you want?