Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Poreč osnivač

Grad Poreč did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Poreč

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Anke Butorac
2. Mjesni odbor Baderna
3. Mjesni odbor Červar Poreat
4. Mjesni odbor Fuškulin
5. Mjesni odbor Jakim Rakovac
6. Mjesni odbor Mate Balote
7. Mjesni odbor Nova Vas
8. Mjesni odbor Varvari
9. Mjesni odbor Veli Maj
10. Mjesni odbor Žbanadaj

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Vedrana Habereiter, Grad Poreč

1 Attachment

Poštovani,
u privitku se nalazi odgovor na vaš zahtjev za pristup informacijama.
S poštovanjem,

Vedrana Valić
Viša stručna suradnica za
odnose s javnošću i protokol

GRAD POREČ-PARENZO
Obala maršala Tita 5
52440 Poreč-Parenzo
tel. +385 52 451 099
E-mail: [Grad Poreč e-mail za zahtjeve]

show quoted sections