Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Sinj osnivač

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Grad Sinj

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Sinj did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Sinj

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Bajagić
2. Mjesni odbor Brnaze
3. Mjesni odbor Čitluk
4. Mjesni odbor Glavice
5. Mjesni odbor Gljev
6. Mjesni odbor Jasensko
7. Mjesni odbor Karakašica
8. Mjesni odbor Lučane
9. Mjesni odbor Obrovac Sinjski
10. Mjesni odbor Radošić
11. Mjesni odbor Sinj
12. Mjesni odbor Suhač
13. Mjesni odbor Turjaci
14. Mjesni odbor Zelovo

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Irena Mišević, Grad Sinj

Poštovani,

prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08)
osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka obveznika
osobnog identifikacijskog broja koju korisnici osobnog identifikacijskog
broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod
razmjene podataka. Obveznici osobnog identifikacijskog broja su sve
pravne i fizičke osobe kojima su temeljem članka 8. istog Zakona
dodijeljeni osobni identifikacijski brojevi.

Odredbama članka 5. točka 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnog
identifikacijskog broja koji osobne identifikacijske brojeve koriste za
povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod
razmjene podataka, državna tijela, jedinice lokalne i područne
samouprave , pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili
neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači odnosno jedan
od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne samouprave
te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

Člankom 14. stavak 1. Zakona propisano je da Evidenciju o osobnim
identifikacijskim brojevima vodi Ministarstvo financija - Porezna
uprava, a temeljem stavka 3. istog članka osigurava korisnicima broja,
na njihov zahtjev, dostup podataka o osobnom identifikacijskom broju
primjenom informacijskih tehnologija, poštujući propise o zaštiti
osobnih podataka.

Sukladno odredbama članka 50. Pravilnika o osobnom identifikacijskom
broju (NN 1/09, 117/10, 125/13, 31/15, 1/17, 6/20, 44/21) propisan je
način na koji korisnici broja mogu postavljati upite u Evidenciju.

Slijedom navedenog, a sukladno zakonskim odredbama, vidljivo je da Grad
kao jedinica lokalne samouprave nije ovlaštenik niti obveznik vođenja
Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima kao što niti ažuriranu
Evidenciju ne posjeduje kao što je i evidentno da Vi kao podnositelj
zahtjeva za osobnim identifikacijskim brojevima mjesnih odbora ne bi
bili korisnik navedenih brojeva sukladno odredbama Zakona te Vam obzirom
na navedeno nismo u mogućnosti dati tražene podatke te se s Vašim
zahtjevom eventualno obratite Ministarstvu financija - nadležnoj
Poreznoj upravi.

S poštovanjem,

Marija Šimac