Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš made this Freedom of Information request to Komunalno Hvar as part of a batch sent to 254 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Zdenka Radoš

Za: Komunalno Hvar

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Jasna Vuljan, Komunalno Hvar

Poštovana,

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. ) obavještavamo potrošače da

nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim

poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati:

 na adresu : KOMUNALNO HVAR d.o.o. , Vlade Stošića 7, 21450 Hvar
 na telefaks broj : 021/ 742 575
 na email adresu : [e-mail adresa]
Komunalno Hvar d.o.o. se obavezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u

roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Srdačan pozdrav,

Jasna Vuljan
dipl. ing. biolog
Voditelj sustava kvalitete i zaštite okoliša

Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar
TEL : 021 / 742-504
GSM: + 385 91 911 5022
[Komunalno Hvar e-mail za zahtjeve]


Prije ispisa na pisaču, razmislite o okolišu!
Before printing, think about the environment!

show quoted sections