Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš made this Freedom of Information request to Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec as part of a batch sent to 254 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Zdenka Radoš

Za: Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Gordana Đurašina,

Poštovana!

U prilogu dostavljamo informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve organizacijske jedinice Vodoopspkrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. kojoj se tvrtka VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. za koju nas tražite podatke, zajedno sa ostalih pet trgovačkih društava ( DUKOM d.o.o. DUGO SELO, JOSIPA Zorića 70, VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o., IVANIĆ-GRAD, Savska 50, VODOVOD ZELINA d.o.o. Sveti Ivan Zelina, Katarine Krizmanić 1, ODVODNJA IVANIĆ–GRAD d.o.o. Ivanić-Grad, Moslavačka 13 i KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o. DUGO SELO, Josipa Zorića 1) pripojila s danom 30.06.2016. godine:

[e-mail adresa], fax 01/2060-716, Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina
[e-mail adresa], fax 01/2753-108, Josipa Zorića 70, 10370 Dugo Selo
[e-mail adresa], fax 01/2729-121, Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec
[e-mail adresa], fax 01/2888-937, Savska 50, 10310 Ivanić Grad
[e-mail adresa], fax 01/3492-104, Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb

Sve navedene tvrtke uslijed statusne promjene pripajanja su prestale postojati kao samostalne pravne osobe i u pravnom prometu od 01.07.2016.godine djeluju kao Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.. unutar koje posluje pet organizacijskih jedinica: Ured Dugo Selo, Ured Ivanić-Grad, Ured Vrbovec, Ured Sv.Ivan Zelina i Ured Zagreb.

Na Vaše pitanje da li je [Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama za zahtjeve za Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. navodimo da je navedena adresa još aktivna iako VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. kao takva više ne postoji obzirom da je zbog statusne promjene pripajanja s danom 01.07.2016.godine prestala postojati (brisana je iz sudskog registra) i u pravnom prometu posluje kao Vodoopskrba i odvodnja Zagebačke županije d.o.o. ZAGREB, Koledovčina ulica 1, OIB 54189804734, Ured Vrbovec, na adresi Vrbovec, Kolodvorska 29.
Navedeni mail biti će aktivan do 31.12.2017.godine.

S poštovanjem

Gordana Đurašina, dipl.iur.
Voditeljica Odjela općih i pravnih poslova
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
URED VRBOVEC
VRBOVEC, Kolodvorska 29
Tel. 01/2791-417, fax 01/2729-121, mob. 098/212-709
[e-mail adresa]

show quoted sections