Financiranje medija

Novak S. made this Freedom of Information request to Grad Senj

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, Grad Senj should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Za: Grad Senj
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- Popis medija s kojima su tijekom 2019. i 2020. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.

- Popis medija koji su tijekom 2019. i 2020. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

-Popis firmi s kojima su u 2019. i 2020. godini sklopljeni ugovori o obavljanju marketinških usluga koje ne spadaju pod usluge informiranja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 8 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
S.Novak