Grafičke priloge iz "Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. O. Crikvenica"

Željko Smolčić made this Freedom of Information request to Grad Crikvenica

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Grad Crikvenica
Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ovaj zahtjev sam vam poslao mailom (Vjekoslava Glavan) 12.2.2020. godine.
Ponavljam, molim Vas da mi dostavite grafičke priloge iz "Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. O. Crikvenica".

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Željko Smolčić

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Odgovore i eventualno fajlove mi morate davati javno preko:
https://imamopravoznati.org/
Moje pitanje je javno i vaš odgovor mora biti javan.
Ovakav način je jednostavniji za mene i vas.
Znam što sam tražio i znam što sam dobio.

Molim odgovor i fajlove preko:
http://imamopravoznati.org/user/zeljko_s...

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Željko Smolčić

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

U mailu ste mi napisali:
"Uredbu o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. O. Crikvenica (NN 46/00),
odnosno njen grafički prilog, nismo Vam u mogućnosti dostaviti, pošto naručitelj u tom
postupku nije Grad Crikvenica, već I:Primorsko-g oranska županija. Navedeni gra fički prikaz
možemo zatražiti od nadležnog upravnog odjela u PGŽ da nam dostavi .".

Molim vas da zatražite od PGŽ da vam dostavi, i meni:
"Uredbu o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. O. Crikvenica (NN 46/00),
odnosno njen grafički prilog".

S poštovanjem,

Željko Smolčić