Informacije o unutarnjem ustrojstvu HTZ-a

Katarina made this Freedom of Information request to Croatian National Tourist Board

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Hrvatska turistička zajednica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

S poštovanjem,
Katarina M*****

Katarina left an annotation ()

Zahtjev se temelji na obavezi tijela za proaktivno objavljivanje ovakvog skupa podataka a odnosi se na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), glava 3. "Obaveze tijela javne vlasti", naslov "Objavljivanje informacija," clanak 10., stavak 1. "Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati," tocka 11. "informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt".

Iz Statuta Hrvatske turisticke zajednice (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...), glava VI. Tijela Hrvatske turisticke zajednice, clanak 10. propisuje ustrojstvo HTZ-a, a na internetskim stranicama http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatsk... su objavljeni nazivi unutarnjeg ustroja i organigram (PDF), ali nedostaju ostale informacije kako ej propisano ZPPI-jem (imena celnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovi podaci za kontakt).

Za: Hrvatska turistička zajednica

Poštovani,

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za pristup informacijama koji sam dostavila dana 21. veljace 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Katarina M*****

Davorin Purgarić, Croatian National Tourist Board

Poštovana,

U pravu ste. Zahtjev je završio kao neželjena pošta.

Zahvaljujemo na podsjetniku, a na Vaš zahtjev ćemo odgovoriti u najkraćem roku.

Ujedno se ispričavamo na predmetnom te ćemo tehnički nastojati prilagoditi sustav kako bi smo izbjegli ovakve situacije.

S poštovanjem,

Davorin Purgarić
voditelj
Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

Hrvatska turistička zajednica
Glavni ured
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska
t. +385 1 46 99 314 | f. +385 1 45 57 827
e. [e-mail adresa] | w. www.hrvatska.hr

fb. http://www.facebook.com/croatia.hr
yt. http://www.youtube.com/croatia
tw. http://www.twitter.com/Croatia_hr

show quoted sections

pristupinfo, Croatian National Tourist Board

2 Attachments

Poštovana gđo M*****,

nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljamo informacije o ustrojstvu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice s pripadajućim imenima rukovodećih osoba na današnji dan, 15.3.2016.

S poštovanjem,

Davorin Purgarić
voditelj
Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

Hrvatska turistička zajednica
Glavni ured
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska
t. +385 1 46 99 314 | f. +385 1 45 57 827
e. [e-mail adresa] | w. www.hrvatska.hr

fb. http://www.facebook.com/croatia.hr
yt. http://www.youtube.com/croatia
tw. http://www.twitter.com/Croatia_hr

show quoted sections