Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis made this Freedom of Information request to Općina Molve, Molve as part of a batch sent to 428 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

David Tadis

Za: Općina Molve

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Mirjana Matoš,

Poštovani,
Temeljem Vašeg upita obavještavam Vas sljedeće:

1. Mjesečna primanja općinskog načelnika i zamjenika uređena su

- Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine 151/14),
- Odlukom o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/10, 4/14, 3/15. i 5/15 i „Službeni glasnik Općine Molve“ broj 5/15 i 8/15)

Navedeno možete naći objavljeno na linkovima:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...
http://kckzz.hr/uprava/sluzbeni-glasnik/
http://www.molve.hr/index.php/65-sluzben...

Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno, a zamjenik volonterski.

Plaća općinskog načelnika obračunava se kao:
umnožak koeficijenta 4,0
i osnovice za obračun plaće 3.890,00 kuna bruto

Naknada za rad općinskog zamjenika obračunava se kao
50% umnoška koeficijenta za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno 1,7 (50% od 3,4)
i osnovice za obračun plaće 3.890,00 kuna bruto

2. Predsjednik općinskog vijeća prima naknadu u mjesečnom iznosu 2.450,00 kuna neto.

Naknada je uređena:
Odlukom o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 11/13., 13/14. i 3/15. i „Službeni glasnik Općine Molve“ broj 8/15)

show quoted sections

David Tadis

Za: Mirjana Matoš

Dostavili ste Odluke sto nw odgovara na moj zahtjev.

Ljubazno vas molim dopunu informacija:

- dostavite bruto placu/naknadu za duznosnike navedene u izvornom zahtjevu (npr. Posljedna isplacena bruto placa, ukljucujuci dohodke i minuli rad itd)

S poštovanjem,

David Tadis

Mirjana Matoš,

Poštovani,

bruto plaća općinskog načelnika za travanj je iznosila 15.715,60 kn, (dužnost obavlja profesionalno)
bruto naknada za rad zamjenika općinskog načelnika za travanj je iznosila 6.613,00 kn (dužnost obavlja volonterski)
bruto naknada za predsjednika općinskog vijeća za travanj je iznosila 4.695,84 kn (naknadu prima u mjesečnom iznosu).

S poštovanjem,
Mirjana Matoš

show quoted sections