Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis made this Freedom of Information request to Općina Sveta Marija as part of a batch sent to 428 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

David Tadis

Za: Općina Sveta Marija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Alumni Sonja left an annotation ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Poštovani,
pročelnica koja je zadužena za davanje informacija je na godišnjem odmoru do 05.09.2016.g. i po povratku će odgovoriti na Vaš Zahtjev.
S poštovanjem,
Ljubica Šulj

show quoted sections

1 Attachment

Poštovani,
U privitku dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama od
25.08.2016. godine

S poštovanjem,
Ivanka Herc-Kaser

oruka je spremna za slanje sa sljedećim datotekama ili vezama u privitku:

Odgovor na zahtjev za pristup informacijama-Općina Sveta Marija

Napomena: da biste se zaštitili od računalnih virusa, programi e-pošte mogu
sprječavati slanje ili primanje određenih vrsta datotečnih privitaka.
Provjerite svoje sigurnosne postavke za e-poštu da biste utvrdili kako se
rukuje takvim privicima.

Jasna Mavrinac,

1 Attachment

KLASA: UP/I-008-02/16-01/05

URBROJ: 2170-07-04-2-16-2

 

Predmet: bruto mjesečna plaća načelnika i drugih – dostava podataka

 

            Zahtjevom zaprimljenim dana 15. rujna 2016. godine, u
označenom predmetu korisnika DAVID TADIS , zatražene su informacije i to
kako sljedi:

 

1.      Bruto mjesečna plaća općinske načelnice iznosi 19.033,39 kn

2.      Bruto mjesečna naknada zamjenika općinske načelnice iznosi
7.157,60 kn

3.      Bruto mjesečna naknada predsjednice Općinskog vijeća iznosi
5.416,67 kn.

 

 

Službenik za informiranje

 

Jasna Mavrinac, dipl.iur.

 

 

OPĆINA KOSTRENA
Jedinstveni upravni odjel
Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove
Jasna Mavrinac, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za upravne poslove
tel.: +385 (51) 209-010
mob.: +385 (98) 292-302
e-mail: [1][e-mail adresa]
web: [2]http://www.kostrena.hr/

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://www.kostrena.hr/

Za: Jasna Mavrinac

Molim vas dopunu informacija od 19. rujna:

navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

S poštovanjem,

David Tadis

Jasna Mavrinac,

KLASA: UP/I-008-02/16-01/05
URBROJ: 2170-07-04-2-16-3

Predmet: bruto mjesečna plaća načelnika i drugih – dostava podataka - dopuna

E-mailom od 19. rujna 2016. zatražena je "dopuna informacija", konkretno navođenje vrste "ugovornog odnosa" a vezano uz općinsku načelnicu, zamjenika načelnice i predsjednice Općinskog vijeća. Informacije koje su zatražene nisu informacije u smislu članka 5. točka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15). No znanja radi spomenute osobe nisu u ugovornom odnosu, već su se sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odlučili da će dužnost obavljati : općinska načelnica profesionalno (što je razvidno iz radije dostavljenih podataka o bruto plaći) a zamjenik načelnice volonterski (podaci o naknadi), dok predsjednica Općinskog vijeća, kao i ostali vijećnici, prima naknadu u visini utvrđenoj općinskim aktom.

Službenik za informiranje

Jasna Mavrinac, dipl.iur.

OPĆINA KOSTRENA
Jedinstveni upravni odjel
Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove

Jasna Mavrinac, dipl.iur.

Viši stručni suradnik za upravne poslove

tel.: +385 (51) 209-010

mob.: +385 (98) 292-302

e-mail: [e-mail adresa]

web: http://www.kostrena.hr/

show quoted sections