Izvješća o radu gradonačelnika 02.06.-31.12.2013 i 01.01.2014-31.12.2015

igor kramaric made this Freedom of Information request to Grad Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Grad Zagreb

lijepo vas molim:
- Izvješće o radu gradonačelnika od 2. lipnja do 31. prosinca 2013.
- Izvješće o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015.

Oba izvješća su podnesena Gradskoj skupštini.

Ukoliko postoji potreba, svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev.

Hvala,

S poštovanjem,
Igor Kramaric

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 Attachment

Poštovani gospodine Kramarić

Nastavno na Vaš zahtjev, a temeljem čl. 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) pisani zahtjev mora sadržavati ime i prezime i adresu fizičke osobe – podnositelja zahtjeva.
Pozivamo Vas da, sukladno čl. 20. st.2. Zakona, u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog poziva za ispravak, dostavom adrese, ispravite Vaš zahtjev. U protivnome isti će biti odbačen.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

show quoted sections

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne preporučamo slanje kućne adresu putem ovog javnog portala jer ne možemo jamčiti da automatizirani roboti pretraživača (bot) neće pokupiti vašu kućnu adresu.

Savjetujemo vam da odgovorite Gradu Zagrebu u smislu:

"Na Vaš zahtjev dostavljam u nastavku svoju kućnu adresu: __________________ (ulica i kućni broj, mjesto). Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem (na adresu @imamopravoznati.org) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Kada pošaljete odgovor Gradu Zagrebu, odmah javite administratorima tako da kliknete na tipku Prijavite ovaj zahtjev i s popisa izaberite vrstu Ostalo a pod Opis navedite da se radi o uklanjanju vaše kućne adrese i administratori portala će cenzurirati vašu kućnu adresu u zahtjevu.

Sukladno Zakonu, ako ne naznačite na koji način želite primiti tražene informacije, tijelo javne vlasti dostavit će informaciju na isti način na koji ste podnijeli zahtjev odnosno na drugi ekonomičniji način (koji stvara manje troškova, a ostvaruje svrhu). Smatramo da slanje papirnih kopija poštanskim putem ne stvara manje troškova te uvijek inzistirajte odgovor digitalno pa čak i ako u tijelu trebaju skenirati dokumente koje ste ih tražili.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. adresa za odgovor (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om - ako se tijelo ogluši i dalje ne dostavi elektornskim putem, tada tijelo ne primjenjuje zakonske propise i možete podnijeti prijavu u obliku predstavke Povjereniku za informiranje.

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Na Vaš zahtjev dostavljam u nastavku svoju kućnu adresu: [osobna informacija].

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem (na adresu @imamopravoznati.org) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

igor kramaric

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

3 Attachments

Poštovani gospodine Kramariću,

Temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), dostavljam tražene informacije:

7. sjednica Gradske skupštine, točka 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja 2013. do 1. lipnja 2013.
http://web.zagreb.hr/sjednice/2013/sjedn...

12. sjednica Gradske skupštine, točka 6. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 2. lipnja 2013. do 31. prosinca 2013.
http://web.zagreb.hr/sjednice/2013/sjedn...

38. sjednica Gradske skupštine, točka 2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015.
http://web.zagreb.hr/sjednice/2013/sjedn...

Sva izvješća lako su pretraživa na gore naznačenoj poveznici.
U privitku također dostavljam preuzeta izvješća.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

show quoted sections