Izvješće o izvršenju Rješenja o protjerivanju vrane gačac za 2021. godinu

Zvonimir Turk made this Freedom of Information request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da mi u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Izvješća o izvršenju Rješenja za protjerivanje i smanjenje brojnog stanja divljači siva vrana (Corvus corone cornix L.) i vrana gačac (Corvus frugilegus L.) koje je Vaše Ministarstvo izdalo nekim gradovima u 2021. godini (Čakovec, Đakovo, Varaždin,.....)

Unaprijed se zahvaljujem na dostavljenim informacijama koje Vas molimo da mi ih dostavite u elektronskom obliku.

S poštovanjem,
Zvonimir Turk
Čakovec

MPS (Auto-Reply), Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

 

ovo je automatski generirana poruka koja potvrđuje zaprimanje Vaše
elektroničke pošte u informacijski sustav Ministarstva poljoprivrede.

 

Vaš Zahtjev za pristup informacijama biti će biti obrađen u Zakonom o
pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) propisanom
roku.

 

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Službenik za informiranje

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034

Fax: +385 1 6109 200

E-pošta: [1][MPS e-mail za zahtjeve]

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka može sadržavati
povjerljive informacije i namijenjen je isključivo osobama ili subjektima
koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju
ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite
pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge
odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno
korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje,
prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene
uporabe ove poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili
mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and possibly annexed data can contain
confidential information and is intended exclusively for the persons or
subjects which are listed as recipients. If this message was due to a
mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform
the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is strictly prohibited. The contents,
positions and opinions stated in the message belong to the author and do
not necessarily belong to the Ministry of agriculture. system.

References

Visible links
1. mailto:[MPS e-mail za zahtjeve]

Marina Gostrec, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

6 Attachments

Poštovani g. Turk,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo traženja izvješća o izvršenju Rješenja.

S poštovanjem,

Marina Gostrec
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [e-mail adresa]

Web-adresa: www.mps.hr

show quoted sections