Korištenje DOF podataka - APPRRR

Hrvoje Bogner made this Freedom of Information request to Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Hrvoje Bogner

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Poštovani,

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija, tj. korištenje DOF-a.
Podatci su javno vidljivi putem web preglednika na http://preglednik.arkod.hr kao sloj "Orto-foto karta 1:5000" ali nisu dostupni za ponovno korištenje.

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe.

Molimo podatke u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu, u ovom slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw, *.jwf, *.pwf georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u kojem već rasterskom formatu ih posjedujete.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

[osobna informacija], [osobna informacija]

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 Attachments

Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite. DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:
The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural
Development does not accept any responsibility for any damage arising from
the use of this email or attachments. We recommend that you check this
e-mail through your own security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

Pregled i dostupnost ARKOD podataka za koje je nadležna Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je omogućena javnosti na web stranicama u grafičkom dijelu ARKOD preglednika (www.apprrr.hr, http://www.arkod.hr/ ).

Agencija za plaćanja u svome informacijskom sustavu raspolaže ARKOD podacima sukladno odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine 35/2015, 118/2016, 26/2017), predstavlja neprekinutu površinu poljoprivrednog zemljišta koju u pravilu obrađuje samo jedan poljoprivrednik, a klasificirana je s obzirom na vrstu uporabe zemljišta. U skladu s time, Agencija za plaćanja je u mogućnosti dati identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele, oznaku vrste uporabe zemljišta sa pripadajućom šifrom, naziv ARKOD parcele, površinu ARKOD parcele te ostale atributne podatke. Podaci o ARKOD parcelama dobivaju se na temelju izjave poljoprivrednika, uz pomoć programske podrške koja omogućuje fotointerpretaciju poljoprivrednih površina na digitalnoj ortofoto karti (DOF) i određivanje granica ARKOD parcela te navedeni podaci ni na koji način nisu potpuno identični s katastarskim podacima o kojima je nadležna Državna geodetska uprava (u daljnjem tekstu: DGU).
Ukoliko imate podatke o kojima evidenciju vodi DGU potrebno vam je obratiti se navedenoj instituciji, obzirom da je člankom 155. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine 16/2007, 124/2010, 121/2016) propisana zabrana davanja na korištenje trećim osobama podataka dobivenih na korištenje od DGU.

Predlažemo da se poslužite servisima na geoportalu nadležne DGU, na poveznici:

https://geoportal.dgu.hr/
https://geoportal.dgu.hr/#/menu/podaci-i...

S poštovanjem,

Služba za odnose s javnošću i informiranje

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

show quoted sections

Hrvoje Bogner

Za: Info APPRRR

Poštovani

Upućen vam je zahtjev za ponovno korištenje DOF podataka, ne ARKORD podataka, niti katastarskih podataka.

Ako vam nije jasno, evo nekoliko citata sa vaših internetskih stranica

Na stranici Pitanja i odgovori stoji sljedeće:
http://www.arkod.hr/pitanja_i_odgovori/

---
P?
Koje su aktivnosti prethodile provedbi ARKOD-a na terenu?

O.
Nakon što je Vlada RH krajem studenog 2007. prihvatila provedbu nacionalnog programa uspostave sustava za identifikaciju zemljišnih čestica započelo se s nizom pripremnih tehničkih i organizacijskih preduvjeta kako bi implementacija ARKOD-a na terenu tekla nesmetano. Uz implementaciju ARKOD softvera, koji služi za praćenje postupka i registraciju poljoprivrednih parcela, i obučavanja djelatnika za njegovo korištenje, tijekom 2008. godine proveden je i pilot projekt u šest katastarskih općina s različitom strukturom poljoprivredne proizvodnje. Pilot se provodio četiri mjeseca a cilj je bio ustanoviti stanje na terenu te izvršiti što kvalitetniju pripremu za punu uspostavu ARKOD sustava. Odaziv poljoprivrednika na sudjelovanje u pilot projektu bio je vrlo dobar.Također tijekom 2009. izvršeno je potpuno umrežavanje svih lokalnih i regionalnih ureda. Tijekom siječnja i veljače 2009. godine preuzete su dostupne Digitalne ortofoto karte (DOF) od Državne geodetske uprave (4.122 listova (40%) temeljene na avio snimkama pribavljenim tijekom 2006. i 2007. godine). Za ostatak potrebnih DOF-ova (60%) raspisan je međunarodni javni natječaj, a u svibnju 2009. sklopljen je ugovor za produkciju novih DOF-ova.
---

Na stranici s novostima navodite realizaciju novih DOF podataka:
http://www.apprrr.hr/potpisan-sporazum-o...

---
U Državnoj geodetskoj upravi, dana 13. ožujka 2017. godine potpisan je Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1.5000 (DOF 5) u 2017. godini. Ovim Sporazumom se utvrđuje zajednički interes za nabavu usluga za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF 5) za 50% površine RH u 2017. godini. Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u 2017. potpisali su gđa Matilda Copić, ravnateljica hrvatske Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj i g. Damir Šantek, ravnatelj Državne geodetske uprave.
---

Molim DOF u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Tijelo je napisalo u svom prošlom odgovoru:

"Ukoliko imate podatke o kojima evidenciju vodi DGU potrebno vam je obratiti se navedenoj instituciji, obzirom da je člankom 155. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine 16/2007, 124/2010, 121/2016) propisana zabrana davanja na korištenje trećim osobama podataka dobivenih na korištenje od DGU."

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu:

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15), čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Hrvoje Bogner

Za: Info APPRRR

Poštovani,

Ljubazno vas podsjecam na istek roka za odgovor na PPI zahtjev, poslanog 7.4.2017.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 Attachments

Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any
attachments contained in the message is intended exclusively for official
purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal
persons listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. Paying Agency for
Agriculture, Fisheries and Rural Development does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Hrvoje Bogner left an annotation ()

26.05.2017. Poslana žalba zbog šutnje uprave povjerenici za informiranje.