Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Općina Andrijaševci as part of a batch sent to 188 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Andrijaševci did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Andrijaševci

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku:

Popis koji sadrži nazive osnovanih mjesnih samouprava na vašem području.

Ako su mjesne samouprave registrirane pravne osobe, tada vam molim dostavu za svako tijelo i njihov OIB i MB brojeve (dovoljno je dostaviti npr. obavijest o razvrstavanju u NKD 2007 pri DZS).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

1 Attachment

Poštovani,
u privitku ove e-poruke dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama.
Napomena: Molim Vas za dostavu Vaše adrese koja je propisana sadržajem zahtjeva (članak 18. st.3.) ZPPI.
Istu možete dostaviti na ovu e-mail adresu.
Unaprijed zahvaljujem

S poštovanjem,

Viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove
te za pripremu i vođenje projekata u Općini Andrijaševci
Blanka Vincetić, struč. spec. admin. publ.

Općina Andrijaševci
Vinkovačka 6
32271 Rokovci

Tel: 032/225-400
Fax: 032/225-400
e-mail: [Općina Andrijaševci e-mail za zahtjeve]

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Andrijaševci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je elektronska adresa putem koje je poslan zahtjev na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev.

Više pročitajte na:
https://imamopravoznati.org/help/officer...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg